Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Baťova škola práce

06.08.2014

Za rekordný výkon v prvom kvartáli tohto roku sa priama štruktúra Mária Rybára vybrala za inšpiráciou do českého mesta Zlín. Toto mesto práve pre svoju firmu vybudoval jeden z najväčších podnikateľov svojej doby a zakladateľ obuvníckej firmy Tomáš Baťa. Zaviedol mnohé nové myšlienky vo výrobe a predaji svojich výrobkov, ktorými dokázal ovplyvniť množstvo budúcich ekonómov. Jeho postupy a technológie boli na vtedajšie podnikanie revolučné a sú stále používané ako príklady top manažmentu.

Za rekordný výkon v prvom kvartáli tohto roku sa priama štruktúra Mária Rybára vybrala za inšpiráciou do českého mesta Zlín. Toto mesto práve pre svoju firmu vybudoval jeden z najväčších podnikateľov svojej doby a zakladateľ obuvníckej firmy Tomáš Baťa. Zaviedol mnohé nové myšlienky vo výrobe a predaji svojich výrobkov, ktorými dokázal ovplyvniť množstvo budúcich ekonómov. Jeho postupy a technológie boli na vtedajšie podnikanie revolučné a sú stále používané ako príklady top manažmentu.

Výstava bola venovaná princípu Baťa: „Dnes fantazie, zítra skutečnost“. Počas celého dňa bola atmosféra plná energie a nadšenia pre nové inšpirácie, ktoré boli všade, kam ste sa pozreli. Stačilo sa nadýchnuť a otvoriť oči.

Riadenie podniku Tomáša Baťu bolo fascinujúce tým, že bol inovatívny a rád presadzoval nové postupy. Jeden z príkladov bola automatizácia a zavedenie strojov do výroby, ktorú odpozoroval počas práce v Amerike. Uľahčil tak prácu vo výrobe a celý proces výroby urýchlil.

Systém riadenia Tomáša Baťu pozostával z účasti na zisku a strate, samosprávy dielní a technologickej racionalizácii. „Hneď pri vstupe nás vítali rôzne motivačné mottá, ktorými Baťa motivoval svojich zamestnancov. Bolo zrejmé, že mu išlo v prvom rade o ich spokojnosť nielen na pracovisku, ale aj v súkromí a počas voľného času. Venoval pozornosť aj sociálnym pomerom svojich zamestnancov,  snažil sa im zaistiť vhodné bývanie, stravovacie návyky, zdravotnú starostlivosť a pomoc počas dlhej práceneschopnosti či v starobe,“ približuje Managing Director Mário Rybár.

Svojich zamestnancov si dokonca vychovával, a preto zaviedol desaťročný životný predpoklad do veku 28 rokov. Bola to sústava zručností, schopností a vedomostí, ktoré by správny budúci „Baťovec“ mal ovládať. Každý „Baťovec“ mal presný režim dňa. Či už to bol muž, žena, dievča, alebo chlapec. Staral sa nielen o fyzickú kondíciu, ale aj o duchový a duševný rozvoj spolupracovníkov. Fyzická zdatnosť bola predpokladom na prácu v továrni, no zabezpečovala aj rozvoj morálno-vôľových vlastností, podporovala zdravú súťaživosť a vyplnenie voľného času. Kultúra podľa predstavy firmy Baťa mala byť opakom práce, slúžiť na regeneráciu, rozširovanie duševných obzorov spolupracovníkov a ich rodín a podporovať životný optimizmus.   

Služba v podaní firmy Baťa bola orientovaná v prvom rade na zákazníka. Mali sme možnosť vidieť pár videí o predaji a ako sa správať k zákazníkovi v samotnej predajni. Podoba s filozofiou našej služby bola až neskutočná. Spolupracovníci boli vedení k tomu, aby splnili klientove očakávania a priania. Princípom bolo vždy urobiť niečo navyše, čo klient nečakal, a zaručiť tak jeho spokojnosť. Klient sa potom rád vracal k svojmu predajcovi topánok, lebo mu išlo o jeho dobro. Ten si tak dokázal vytvoriť svojich stálych klientov.

Aby mal Baťa kontakt so svojimi spolupracovníkmi a mohol tak aj dohliadnuť na jednotlivé odvetvia svojej firmy, dal si vybudovať kanceláriu priamo vo výťahu administratívnej budovy. Kancelária bola plne vybavená a slúžila na stretnutia so zamestnancami.Princípy riadenia firmy Baťa sú skvelou inšpiráciou na tvorbu veľkolepej firmy, ktorá presiahne nás samých. Kto nevidel, neuverí, kto nezažil, nepochopí.