Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

ETIKETA V ČASE KORONY

18.11.2020

Pred nedávnom sme si priblížili pravidlá etikety v prostredí online práce. Medzitým sa život rozbehol, no pôsobí naň stále šírenie nového koronavírusu. Ovplyvňuje všetky aspekty našich životov a prepisuje pravidlá etikety rýchlejšie, než si to stíhame uvedomiť. Tento raz sme zosumarizovali niekoľko praktických odporúčaní, ako sa správať v čase pandémie a zachovať pritom dobré maniere aj pri dodržaní prísnych protivírusových opatrení.

Nosenie rúšok
Povinnosť nosenia rúšok sa uplatňuje podľa aktuálnych odporúčaní pandemickej komisie, my sa pozrieme na to, kedy by ste ich mali mať, aj keď to nie je predpísané. V tomto prípade platí jednoduché pravidlo. Vždy keď máte pocit, že rúško chcete mať, alebo ak takúto potrebu má obchodný partner, s ktorým ste v kontakte. Určite je ukážkou ústretovosti mať na stretnutí rúško, ak vás o to druhá strana požiada, aj keď ste práve v prostredí, ktoré by túto povinnosť priamo nevyžadovalo. Rovnako nie je v súčasnosti nič zlé na tom dať najavo ľuďom, s ktorými sa máte stretnúť, že by vám bolo príjemnejšie, ak by všetci v zasadačke mali zahalené dýchacie cesty.

Pozdrav
Štandardné úkony pri pozdrave, ako podanie ruky či dokonca objatie či bozk na líce medzi dobrými priateľmi sa v súčasnosti považujú za nevhodné. Ak ste v súkromí a nechcete sa ich vyvarovať, je to vaše osobné rozhodnutie. V profesionálnom styku však v súčasnosti nie sú spoločensky vítané. Hoci by to bolo za normálnych okolností veľké faux pas, aktuálne nie je problém ani odmietnuť navrhnuté podanie ruky, ktoré často prichádza automaticky a samotný podávajúci sa niekedy sám zháči. Samozrejme, podanie ruky, ktoré nechceme prijať, odmietame zdvorilo a s krátkym, slušným vysvetlením. Niekedy sa potrasenie rúk nahrádza dotykom lakťov či kontaktom zopnutých pästí. Aj v týchto prípadoch však platí, ak sa necítite komfortne alebo váš partner na stretnutí preferuje úplnú absenciu akéhokoľvek kontaktu, treba sa akýmkoľvek dotykom vyhnúť a pozdrav vybaviť iba ústnym vyjadrením sprevádzaným očným kontaktom.

Kýchnutie a spol.
Obyčajné kýchnutie či nutnosť použiť vreckovku sa stalo v súčasnosti háklivou záležitosťou. Ak máte akúkoľvek nutnosť v tomto smere, treba to vybaviť podľa možnosti v čo najväčšom súkromí a zamedziť, aby ste priviedli ostatných do nepríjemnej situácie. Kýchať treba do ohybu lakťa ruky, nie do dlane, a ak musíte smrkať, snažte sa čo najviac oddialiť od ostatných prítomných. V oboch prípadoch nie je na škodu, ak následne použijete dezinfekciu.

Dodržujte odstup
Hoci je to niekedy náročné, dodržiavať odstup minimálne jedného metra je v súčasnosti mimoriadne vhodným spôsobom, ako poskytnúť všetkým prítomným komfortný priestor na spoločné rozhovory.

Reč tela
Očný kontakt, pokývanie hlavou, „usmievajúce sa“ oči či zdvihnuté obočie. Hoci sme prišli o niektoré formy, ako vyjadriť slušnosť a dobré spôsoby, máme stále mnoho iných, ktoré môžeme využívať. Očný kontakt je jedným z najsilnejších nástrojov v súčasnosti, nezabudnite s ním pracovať.

Čo s neporiadnikmi
Určite sa vám už stalo, že ste stretli niekoho, kto mal rúško vyhrnuté či zosunuté alebo kto sa na vás príliš natlačil. Stane sa, a keďže žijeme v kultivovanom prostredí, vieme, že ľudia niekedy konajú intuitívne alebo si neuvedomia svoje nedostatky. Preto ich rovnako kultivovane na prípadné prešľapy upozorníme. Určite nie hlasno a pred inými, no podobne ako pri iných spoločenských prehreškoch radšej diskrétne a slušne medzi štyrmi očami. Je predsa v záujme všetkých ostať zdraví a spoločne dosiahnuť, aby sa veci vrátili čím skôr do bežných koľají.