Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

M1+ akadémia

10.01.2013

M1+ akadémia odštartovala v októbri ako prvá zo série pod záštitou Partnera spoločnosti Jána Müllera. Ide o nový systémový prvok, ktorý spoločnosť PARTNERS GROUP SK posunie ešte k vyššej kvalite spolupracovníkov a predstavuje významný prínos pre každého spolupracovníka, ktorý vedie svoj tím.

M1+ akadémia odštartovala v októbri ako prvá zo série pod záštitou Partnera spoločnosti Jána Müllera. Ide o nový systémový prvok, ktorý spoločnosť PARTNERS GROUP SK posunie ešte k vyššej kvalite spolupracovníkov a predstavuje významný prínos pre každého spolupracovníka, ktorý vedie svoj tím.

Roman Škrteľ, Team Manager, vníma toto stretnutie ako vyššiu formu vzdelávania a nástroj na zvyšovanie kvality manažérov. Za kľúčové považuje odovzdávanie vízie a jej neustále objasňovanie.

„Mne osobne otvorila oči k oveľa väčšej systémovosti, inšpiratívnosti, opakovateľnosti, ale hlavne k pochopeniu podstaty podnikania v našom biznise. Dáva mi odpovede na mnohé otázky a najmä poskytuje presné návody v súvislosti s naštartovaním rastu,“ približuje Iveta Kosibová, Team Manager. „Na akejkoľvek pozícii ste zaujímavý pre svojich ľudí len vtedy, ak dosahujete rast. A systematický rast sa dá dosiahnuť, len ak pribúdajú noví ľudia. Táto myšlienka mi dáva čím ďalej, tým väčší zmysel a práve tento typ vzdelávania je kľúčom k nášmu spoločnému úspechu.“

Cez akadémiu si môže každý manažér overiť, ako mu fungujú systémové prvky, a dostať spätnú väzbu na prácu v štruktúre. Niektorí manažéri neprejdú certifikáciou, lebo nemajú systémové prvky a taktiež im chýba súlad slova a činu. „Nejde len o to, mať systémové prvky, ale ich aj mať pod kontrolou. Ak tieto nefungujú, z mesiaca na mesiac riešite len výkon,“ vysvetľuje Vladimír Buran, Team Manager. Za hlavný výstup akadémie považuje zvyšovanie kvality spolupracovníkov a ich manažérov.

Team Manager Juraj Piták sa zaujímal o kompetenčný model: „Kto je za čo zodpovedný v dynamicky rastúcej štruktúre?“ Odpoveď partnera spoločnosti bola veľmi komplexná a jasná: „Úlohou Partnera a Senior Directora je vybudovať z Team Managerov a Executive Managerov nových riaditeľov. Úlohou Managing Directora a Senior Managera je vychovať z Consultantov a zo Senior Consultantov nových Team Managerov a Executive Managerov. Úlohou Executive Managerov a Team Managerov je získavať do systému ľudí."
 

Ján Podzámsky, Team Manager:

"Štrukturálny systém je nekonečný počet samostatných a opakujúcich sa celkov, pričom za celok sa považuje Team Manager. V praxi to znamená, že ak chcem, aby moji vlastní ľudia čokoľvek robili, musím to robiť sám a byť pre nich vzorom. Oni sa učia pozorovaním."

Roman Škrteľ, Team Manager:

„Je úplne prirodzené, že o tom, akou veľkou bude naša spoločnosť, rozhodne klient. V našich možnostiach je pripraviť sa a zodpovedne prezentovať značku PARTNERS GROUP SK. Za kľúčové považujem schopnosť využiť know-how úspešných ľudí vo firme na maximum. Eliminovať chyby a dokázať to, čo iní, za kratší čas. Je to možné, pretože dnes máme podmienky ideálne pripravené.“