Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Management meeting

30.10.2012

Počas augusta zorganizoval Managing Director Pavol Šulej Management meeting. Išlo o vôbec prvé stretnutie pre všetkých manažérov a budúcich manažérov, ktorý bude pokračovať na mesačnej báze a spolu s M1 akadémiou vytvorí koncept rozvoja manažérov v riaditeľstve. Prestížnym rečníkom stretnutia bol Partner spoločnosti Ján Müller.

Počas augusta zorganizoval Managing Director Pavol Šulej Management meeting. Išlo o vôbec prvé stretnutie pre všetkých manažérov a budúcich manažérov, ktorý bude pokračovať na mesačnej báze a spolu s M1 akadémiou vytvorí koncept rozvoja manažérov v riaditeľstve. Prestížnym rečníkom stretnutia bol Partner spoločnosti Ján Müller.

Podnikanie založené na princípoch a ich pochopenie vedie k dlhodobému rastu a rozvoju – Partner spoločnosti Ján Müller vedie svojich kolegov od začiatku k pochopeniu princípu zásluhovosti a synergie. „Práve na základe týchto princípov sme mali možnosť zorganizovať pre naše riaditeľstvo stretnutie v Prievidzi,“ približuje P. Šulej. „Privilégium sme si zaslúžili tým, že sme prvých 6 mesiacov tohto roka obsadzovali prvé miesta na rankingu a v mesiaci jún sme dokonca prekonali historický rekord na pozícii D1, ktorý bol vytvorený ešte v roku 2007.“

Synergia sa prejavila, keď Ján Müller so záujmom a s nasadením riešil otázky celého tímu, ale aj každého zvlášť. Každý mal možnosť odniesť si zo stretnutia to svoje. „Podľa mňa, aj podľa spätnej väzby od spolupracovníkov, bolo hneď niekoľko vecí naozaj kľúčových. Jednou z nich je častejšie kladenie si otázky prečo. Vedie to k lepšiemu uvedomeniu si, prečo podnikám a čo mám v rámci aktivít realizovať na splnenie biznisových a tým pádom aj osobných cieľov,“ vysvetľuje Pavol Šulej, Managing Director.

Ďalším dôležitým výstupom stretnutia bolo dostať štruktúru pod kontrolu prostredníctvom dôslednej realizácie manažérskeho cyklu a tiež dôslednou komunikáciou naprieč celou štruktúrou a získavaním spätnej väzby priamo od klientov.

Na záver stretnutia odzneli očakávania do konca roka 2013 a Ján Müller zdôraznil, že počuté neznamená pochopené, pochopené neznamená zrealizované, a tak najlepší feedback na hodnotu tohto dňa budú výsledky a rast, ktorým spolupracovníci potvrdia, že tento deň bol zo strany Partnera spoločnosti veľmi dobrou investíciou.