Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Management Meeting

29.07.2011

Koncom mája v Žiline prebehol meeting s partnerom spoločnosti Jánom Müllerom. Hlavnou náplňou bolo pomenovať jednotný vzdelávací systém tak, aby každý začínajúci obchodný partner v akejkoľvek štruktúre mal možnosť sa ho zúčastniť.

Koncom mája v Žiline prebehol meeting s partnerom spoločnosti Jánom Müllerom. Hlavnou náplňou bolo pomenovať jednotný vzdelávací systém tak, aby každý začínajúci obchodný partner v akejkoľvek štruktúre mal možnosť sa ho zúčastniť.

To presnejšie znamená, aby manažér a riaditeľ dokázal svojmu nováčikovi zabezpečiť každý jeden prvok v rámci vzdelávacieho systému od tvorby databázy cez Post info, ktoré je v úvode kľúčové, až po DDC. Dôležité bolo presne zadefinovať postupnosť systému, obsah a formu jednotlivých prvkov a kto má daný prvok vo vzdelávaní zastrešiť. Ján Müller v tejto súvislosti dával dôraz skôr na kompetentnosť, ktorá je potvrdená výsledkami z praxe a chcenie ako také, než na pozičnú autoritu. V každom prípade je nutné zabezpečiť, aby každý začínajúci mal k dispozícii kompletný vzdelávací systém, a to aj formou využitia vzdelania v iných štruktúrach či riaditeľstvách. „Prvky typu Centrálna certifikácia, Start up, Kurz majiteľov, MDC či DDC sú a budú podporované firmou, ostatné je v réžii vedúceho," približuje Michal Kozák, Executive Manager. Takto nastavený a úplný vzdelávací systém dovedie spolupracovníka na pozíciu M2 a následne to začína opakovať.

Ďalšou témou bol novospustený Finančno-informačný portál, tzv. FIP, ktorého úlohou je pomôcť vytvárať a udržiavať zdravý klientsky kmeň, ktorý sa dá plne servisovať rôznymi spôsobmi, či už konečným sprostredkovateľom, alebo firmou, pretože anonymný kmeň nemá hodnotu. „V tomto podpornom nástroji vidím pre naše štruktúry obrovský potenciál. V prvom rade nám pomôže kvalifikovať náš biznis, čo je od určitého stavu štruktúr rovnako dôležité ako mať kvantifikovaný biznis, teda dosahovať vysoký počet správnych aktivít. Pri dôslednej práci s FIP-om odhalíme obrovský a hlavne dosiaľ nami nevyužitý potenciál medzi našimi klientmi či už v nových bankových jednotkách, alebo klientskych odporúčaniach, a tiež nový priestor na spolupracovníkov. Pri dennodennom nasadení nám občas možno unikne, koľko máme klientov, ktorí sú vo svojej práci nedocenení. Veď ako môže byť spokojný človek, ktorému sa za dva či tri roky príjem zvýšil len minimálne? Máte takých klientov? My určite áno," približuje Andrea Straková, Executive Manager.

Často spomínanou témou sa stalo aj budovanie priamej línie. Jej dôležitosť bola potvrdená na mnohých príkladoch, z čoho vychádza, že skutočne väčšina problémov v štrukturálnej firme sa dá vyriešiť rozšírením svojej priamej línie spolupracovníkov. Pri konkrétnych príkladoch Ján Müller ukázal tzv. vzorce myslenia a správania, akým spôsobom by mal podnikateľ premýšľať, konať. To je obrovský a uchopiteľný prínos, keďže je možné tieto vzorce aplikovať kedykoľvek v praxi a vyjadrujú podstatu veci.

„Z môjho pohľadu bol Management Meeting jedno z najdôležitejších vzdelávaní manažérov v tomto roku. V podaní Partnera spoločnosti prebiehal veľmi aktívnou formou. Pre mňa, a predpokladám, že pre väčšinu manažérov, zazneli dôležité informácie o vedení Post infa, kompetenciách a povinnostiach manažéra, resp. garanta Post infa a o kľúčových témach a forme prezentácie na seminári," vysvetľuje Roman Kočík, Executive Manager.

 

 

Ako videl konferenciu Michal Kozák, Executive Manager

Nosnou náplňou konferencie bolo pomenovať jednotný vzdelávací systém tak, aby každý začínajúci obchodný partner v akejkoľvek štruktúre mal možnosť sa ho zúčastniť. To presnejšie znamená, aby manažér a riaditeľ dokázal svojmu nováčikovi zabezpečiť každý jeden prvok v rámci vzdelávacieho systému od tvorby databázy cez Post info, ktoré je v úvode kľúčové až po DDC. Dôležité bolo presne zadefinovať postupnosť systému, obsah a formu jednotlivých prvkov a kto má daný prvok vo vzdelávaní zastrešiť. Pán Müller v tejto súvislosti dával dôraz skôr na kompetentnosť, ktorá je potvrdená výsledkami z praxe. V každom prípade je nutné zabezpečiť, aby každý začínajúci mal k dispozícii kompletný vzdelávací systém a to aj formou využitia vzdelania v iných štruktúrach, či riaditeľstvách. Prvky typu Centrálna certifikácia, Start up, Kurz majiteľov, MDC či DDC sú a budú podporované firmou, ostatné je v réžií vedúceho. Takto nastavený a úplný vzdelávací systém dovedie spolupracovníka na pozíciu M2 a následne to začína opakovať. Ďalšou témou bol novo spustený finančno-informačný portál, tzv. FiP, ktorého úlohou je pomôcť vytvárať a udržiavať zdravý klientsky kmeň, ktorý sa dá plne servisovať rôznymi spôsobmi či už konečným sprostredkovateľom, alebo firmou, pretože anonymný kmeň nemá hodnotu. Často spomínanou témou bolo budovanie priamej línie. Jej dôležitosť bola potvrdená na mnohých príkladoch, z čoho vychádza, že väčšina problémov v štrukturálnej firme sa dá vyriešiť rozšírením svojej priamej línie spolupracovníkov. Pri konkrétnych príkladoch pán Müller ukázal tzv. vzorce myslenia a správania, akým spôsobom by mal podnikateľ premýšľať, konať. To je obrovský a uchopiteľný prínos, keďže je možné tieto vzorce aplikovať kedykoľvek v praxi a vyjadrujú podstatu veci.

 

Ako videla konferenciu Andrea Straková, Executive Manager

Je veľmi dobré, ak si raz za čas potvrdíte správnosť krokov, ktoré robíte, správnosť postojov, ktoré máte, správnosť postupov, ktoré máte v hlave a chcete ich zrealizovať. Súčasne, ak dostanete takéto potvrdenie, otvorí sa nové obzory a uvedomíte si, koľko vecí ešte chcete dotiahnuť, prerobiť, zapracovať, kde ešte musíte pridať a kde máte slabiny. Pre mňa bol spomínaný meeting v Žiline práve takýmto stretnutím. Večer pred tým som pánovi Müllerovi písala správu, že sa na to stretnutie veľmi teším, skutočne to tak bolo. A rozhodne boli moje pozitívne očakávania naplnené. Aktuálne v štruktúre pracujeme na doladení systému, preto pohľad partnera a určitý nadhľad, ktorý sme tam s mojimi manažérmi získali, nám pomôžu dotiahnuť aktuálne rozbehnuté projekty a kroky.
Jednou z tém bol aj finančný informačný portál a práca s ním. V tomto podpornom nástroji vidím pre naše štruktúry obrovský potenciál. V prvom rade nám pomôže kvalifikovať náš biznis, čo je od určitého stavu štruktúr rovnako dôležité ako mať kvantifikovaný biznis, teda dosahovať vysoký počet správnych aktivít. Pri dôslednej práci s FiP-om odhalíme obrovský a hlavne dosiaľ nami nevyužitý potenciál medzi našimi klientmi, či už v nových bankových jednotkách, klientských odporúčaniach a tiež nový priestor na spolupracovníkov. Pri dennodennom nasadení nám občas možno aj unikne, koľko máme klientov, ktorí sú vo svojej práci nedocenení. Veď ako môže byť spokojný človek, ktorému sa za dva či tri roky príjem zvýšil len minimálne? Máte takých klientov? My určite áno.
Management meeting mi pomohol opäť si uvedomiť a pripomenúť úlohy mňa ako manažéra. Získavať ľudí pre svojich ľudí. So svojimi manažérmi vyvinieme maximálne úsilie, aby prostredie v našom tíme pozitívne motivovalo a nastavilo každého „juniora“, ktorý k nám prichádza. Súčasne chceme dôslednou prácou s vlastnými databázami podporiť našich nominantov na Kurz majiteľov, vytvoriť im súťaživé prostredie a systematickú podporu. Kurz majiteľov môže pre nás znamenať zásadnú pozitívnu zmenu v kariérach nás všetkých. Vnímam to tak, že nie sú nominovaní len naši spolupracovníci, ale aj my ako manažéri, ktorí budeme súťažiť sami so sebou v tom, ako úspešní budú naši spolupracovníci. Som rada, že všetci naši spolupracovníci dostanú možnosť porovnať sa s ostatnými a tak získať určitý nadhľad nad svojim vlastným podnikaním. Verím, že v kurze vznikne nová generácie a ja sa na to veľmi teším.
 

 

Ako videl konferenciu Roman Kočík, Executive Manager

Z môjho pohľadu bol Management Meeting jedno z najdôležitejších vzdelávaní manažérov v tomto roku. V podaní partnera spoločnosti prebiehal veľmi aktívnou formou, kde pán Müller vizualizoval priebeh úvodu kariéry nového spolupracovníka. Počnúc predhovorom, úvodným info seminárom, pokračujúc basicom a post infom, kde Post Info je v rámci úvodu zapracovania jeden s kľúčových seminárov. Pre mňa a predpokladám, že pre väčšinu manažérov zazneli dôležité informácie o vedení post infa, kompetenciách a povinnostiach manažéra respektíve garanta Post Infa a o kľúčových témach a forme prezentácie na seminári. Následne sme rozobrali postupnosť vzdelávania, kde pán Müller veľmi jasne naznačil, kto jednotlivé semináre resp. formy vzdelávania zastrešuje a aké zásadné výstupy sú prioritné pri jednotlivých vzdelávaniach.

V krátkosti v zásadných bodoch :
Basic – je vedený v troch úrovniach – Know how – čo robiť
Systém – ako to robiť
Filozofia – prečo to robiť

Keďže toto vzdelávanie je cyklické, všetky témy musia byť predstavené jednoducho a opakovateľne a podobne by mali byť aplikované v praxi.
Kariérny seminár – do hĺbky prebratá kariéra samozrejme sofistikovanejšou formou, kde nesmú chýbať pojmy, ako rozdielová odmena, pay as go, provízie, servisný bonus, priamy a nepriamy spolupracovník.
Jednoznačným výstupom je ambícia budovať vlastnú firmu a pochopenie nutnosti využívať podporné systémové prvky, ako sú CP a DRF.
Náborová akadémia – zdroje, formy náboru, zvládnutie námietok v pohovoroch, hľadanie a identifikácia motívu budúceho spolupracovníka. Tu však súhlasím s názorom, že ak si spolupracovník absolvuje 10 - 20 predpohovorov so svojím manažérom, teda v praxi a na ostro vidí ako proces náboru funguje, je preňho minimálne tak prínosné ako niekoľko absolvovaných náborových akadémií. Veľkou výhodou je, že sa v praxi buduje jeho vlastná firma a on má možnosť sa z tohto procesu učiť pozorovaním.
Ďalej boli načrtnuté vyššie formy vzdelávania, ktoré v tomto koncepte úspechu nesmú chýbať napr. Manažérska prípravka, Podnikateľský seminár a MDC.

 

Pán Müller taktiež predstavil podporné formy vzdelávania zastrešené spoločnosťou – Start Up I pre spolupracovníkov na pozícií Trainee. Na predstavenie spoločnosti, jednotlivých oddelení a partnerov spoločnosti - II START UP pre spolupracovníkov na pozícií C pre zoznámenie sa s prácou s informačnými systémami spoločnosti. Kariérnou témou od člena riaditeľskej rady k predstaveniu možnosti podnikania s touto spoločnosťou.
Samozrejme pripravovaný kurz majiteľov ako unikátna podnikateľská príležitosť na akceleráciu kariéry a pochopenie princípov podnikania nevyhnutných pre osobnostný rast spolupracovníka v duchu – ak chcem niečo mať, musím sa najprv niekým stať.

V závere bolo objasnené dôležitosť penetrácie zmlúv so zaslúženou províziou (odmenou) z dôvodu ovplyvňovania ďalších strategických faktorov nášho podnikania, ako je kvalita, servis, stabilnejší cash flow, ,,snowball“ efekt a proklientská orientácia.
Pre mňa, ako začínajúceho podnikateľa, boli okrem množstva predtým spomenutých neoceniteľných informácií zásadné výstupy.


- Je obrovský rozdiel zameriavať sa pri práci na to, čo chcem robiť a pracovať na tom, čo moje podnikanie potrebuje, teda do ďalšej kariéry si budem neustále klásť otázku, čo moje podnikanie potrebuje a čo s ním chcem dosiahnuť
- V súvislosti so zapracovávaním a prípravou spolupracovníka pred a po CC sa držať podnikateľského pravidla radšej veľa, veľa, veľa ako rýchlo, rýchlo, rýchlo a ak spolupracovník pôjde do praxe, na výkon o mesiac neskôr, ale vyzbrojený, pripravený a dobre nastavený. Jeho podnikaniu to prospeje omnoho viac, ako keď je jeho príprava rýchla, no o to menej dôsledná.
- Ctiť a dodržiavať princípy zásluhovosti.
- Dosledovať informácie získané mojimi spolupracovníkmi na jednotlivých formách vzdelávania a hlavne dosledovanie ich aplikácie v praxi.
- Obrovský význam neustáleho budovania priamej štruktúry.