Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Medzinárodná investičná konferencia

31.07.2012

V dňoch 6. – 8. júna 2012 sa osem vybraných manažérov zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK malo možnosť zúčastniť celosvetovej investičnej konferencie „A shift in the balance“, konajúcej sa v Londýne. Spolu s Partnerom PARTNERS GROUP SK a predstaviteľmi Pioneer Investments sa oboznámili s témami, ktoré v súčasnosti hýbu finančným svetom.

V dňoch 6. – 8. júna 2012 sa osem vybraných manažérov zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK malo možnosť zúčastniť celosvetovej investičnej konferencie „A shift in the balance“, konajúcej sa v Londýne. Spolu s Partnerom PARTNERS GROUP SK a predstaviteľmi Pioneer Investments sa oboznámili s témami, ktoré v súčasnosti hýbu finančným svetom.

Celosvetová konferencia v Londýne bola zhromaždením smotánky finančného a investičného sveta. Zameraním konferencia prešla od rozvíjajúcich sa trhov, po trhy s vysokým potenciálom rastu a výnosov. Účastníci mali tiež možnosť vypočuť si prominentných ľudí ako Giordano Lombardo, Group CIO, ktorý prezentoval aktuálne dianie vo svete a venoval sa taktiež téme ako môže situácia v Grécku ovplyvniť celú Európu. Vo všeobecnosti sa odborníci zhodli na troch možných scenároch, ako sa môže v eurozóne situácia vyvinúť:

1. scenár hovorí o zániku eura ako meny, čo je najpesimistickejší scenár,
2. scenár predpokladá výstup Grécka z eurozóny,
3. scenár je najpriaznivejší a predpokladá zachovanie eurozóny aj s Gréckom a ostatnými problémovými krajinami.

Za najpravdepodobnejší vývoj situácie malo na konferencii 150 účastníkov hlasovať. Výsledky ukázali nejednotnosť názorov. 2 % sa priklonili k zániku eura a zhodne po 49 % získal scenár, ktorý hovorí o výstupe Grécka z eurozóny a tiež scenár, ktorý predpokladá zachovanie eurozóny aj s Gréckom a ostatnými problémovými krajinami.

Podľa slov Tomáša Škultétyho, Team Manager, je dnešok najmä o zachraňovaní starých hriechov tlačenia peňazí a požičiavania nedisciplinovaným krajinám a to mnoho ekonómov i obyvateľov krajín eurozóny odmieta. I tak však eurozóna bola a je hlavne politickým projektom. Preto je pravdepodobné, že politici vyvinú veľkú silu a odhodlanie na jej záchranu.
„Je veľmi dôležité, aby sa členské štáty dohodli na jednotnom politickom postupe, najmä v otázkach hospodárenia, ako je maximálna výška dlhu jednotlivých štátov, avšak aj na prísnejšom sledovaní štruktúry príjmov a výdavkov,“ hovorí T. Škultéty.
Čo sa týka tretieho scenára, predpokladá sa vytvorenie Bankovej únie, ktorej úlohou bude prísnejší dohľad nad bankovníctvom. To znamená, že banky budú mať prísnejšie pravidlá, spoločnú politiku, ale aj zabezpečenie proti akémukoľvek stádovitému výberu peňazí z nich.
Azda najhorúcejšou otázkou sú tzv. eurobondy, čiže eurodlhopisy, ktoré by mohli výrazne dopomôcť k stabilizácii eurozóny. Zadĺžené krajiny ako je Grécko, Španielsko a iné by si tak mohli požičať peniaze na ozdravenie za oveľa nižšiu cenu. Nemecko je ale zatiaľ proti nim, pretože eurobondy prinášajú so sebou i určitý „morálny hazard“ politikov, a to ako šetrne by tieto štáty následne s peniazmi hospodárili.
Dôvodov, ktoré hovoria za optimistickejšie scenáre, je niekoľko. Historickým argumentom je, že do Európskej únie a eurozóny sa investovalo veľa politického kapitálu. Jej rozpad by bol príliš nákladný a zničil by mnoho rokov práce. Okrem toho, medzi krajinami eurozóny sú pevné vzťahy a obchodné prepojenia. Viac ako 60 % exportu a importu ostáva v EÚ, kde euro odbúrava transakčné náklady a výrazne zjednodušuje a zlacňuje obchodovanie v Európe. A na záver, Bundesbank je výrazne exponovaná v Európe. „Inými slovami, Nemecko už tak veľmi finančne pomohlo eurozóne, že bude posledné, kto bude chcieť jej rozpad,“ naznačuje T. Škultéty.
V prípade scenára číslo 2, čiže výstupu Grécka z eurozońy je viacero zatiaľ nevyriešených otáznikov. Môže dôjsť k tzv. ECB firewall-u, čo znamená, že ak Grécko vystúpi z eurozóny, na trhoch bude prevládať neistota a pochybnosti, či Španielsko, Portugalsko, Taliansko alebo Írsko nepostihne podobný osud. Automaticky tak ECB bude kupovať dlhopisy týchto krajín, aby sa aj u nich neopakoval osud Grécka. Toto kupovanie však môže vyvolať vyššiu infláciu následkom nalievania ďalších eur do ekonomiky.
Dôležité je uvedomiť si fakt, že Španielsko, Portugalsko, Taliansko a Írsko majú diametrálne odlišnú štruktúru dlhu ako Grécko. V Grécku vysoký dlh spôsobila najmä vláda a to nešetrným hospodárením, pri ostatných štátoch to tak nebolo. Preto je pravdepodobné, že s prípadnými ďalšími peniazmi budú ostatné vlády na rozdiel od Grécka hospodáriť rozumnejšie, čo svedčí výrazne v prospech zachovania eura, aj v prípade odchodu Grécka z Európskej Únie. Je však dôležité, aby nedošlo k tomuto výstupu nedošlo chaotickým spôsobom, ale kontrolovane a postupne, v koordinácii s európskymi predstaviteľmi. V opačnom prípade sa môže naplniť možnosť zániku eura ako meny.

Zameranie konferencie na rozvíjajúce sa trhy ako na trhy s vysokým potenciálom rastu a výnosov postrehol aj Peter Gajdoš, Team Manager. „Pád eura je podľa odborníkov vysoko nepravdepodobný, no berie sa do úvahy postupné vyčlenenie Grécka z menovej únie, respektíve varianta kontroly a regulácie fiškálnych politík štátov EÚ cez celoeurópsku štruktúru – niečo ako ministerstvo financií EÚ. Navyše, Čína má depozit na úrovni 3,5 bilióna USD a v prípade ťažkostí v eurozóne je pripravená kupovať európsky dlh – ich export je od Európy do značnej miery závislý,“ približuje informácie z konferencie P. Gajdoš.

Účasť na konferencii možno považovať za pomerne prestížnu záležitosť a okrem informácií z prvej ruky od svetových kapacít si účastníci odniesli aj množstvo silných zážitkov. Hostia konferencie z radov PARTNERS GROUP SK sa zhodli, že najsilnejším emocionálnym zážitkom bola galavečera v National Historic Museum. V krásnej hale vyzdobenej luxusným spôsobom mali možnosť zúčastniť sa muzikálového predstavenia, čo zavŕšilo ich celkový dojem z Londýna a neodškriepiteľne ho zaradilo medzi nezabudnuteľné.

 

Marek Fides, Team Manager:

„Som vďačný, že som sa mohol zúčastniť vynikajúcej investičnej konferencie a naplno prežiť atmosféru, o ktorej rozprávali naši manažéri minulý rok. Organizáciu a technickú pripravenosť zvládli organizátori na 100 %. Všetci sme mali na stole mobilné zariadenie, prostredníctvom ktorého som mohol napísať otázku cez SMS a spíkrovi sa hneď zobrazila na monitore. Tak sa konferencia stala interaktívnou. Osobne sa porozprávať s profesorom ekonomiky na Oxforde a prezidentom centra pre výskum hospodárskej politiky o aktuálnej situácii s eurom nezažijete každý deň.“

Tomáš Jezerčák, Team Manager:

„Je veľmi ťažké napísať, ktorý zážitok bol najsilnejší. Na konferenciu v Londýne budeme určite všetci spomínať z viacerých pohľadov. Organizátori mysleli na všetky detaily. Zaujímavou skúsenosťou bola kvalita prednášok a rozsah prezentovaných informácií. Pomyselnou čerešničkou na torte pre mňa boli následné rozhovory, pri ktorých sme jednak rozoberali jednotlivé témy prednášajúcich, a najmä aktuálnu situáciu na finančných trhoch a možné prognózy. Prežili sme úžasné tri dni a získali veľmi zaujímavé skúsenosti.“

Jana Burjanová, Executive Manager:

„Najdôležitejším výstupom pre mňa bolo opätovné potvrdenie, že to robíme dobre. Dnes si väčšina ľudí kladie otázku, kam uložiť svoje úspory tak, aby o ne neprišli. Čakajú, že sa dozvedia o nejakom zázračnom nástroji, ktorý ich ochráni pred všetkými rizikami. Pritom práve pri panickom presúvaní svojich úspor porušujú základné princípy budovania majetku. Pravda je taká, že žiadne zázračné miesto pre rezervy aj tak neexistuje. Tým najlepším liekom je totiž diverzifikácia – základný princíp, na ktorom staviame klientom portfóliá už roky.“