Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Mileniáli a generácia Z – otvorení príležitostiam

04.01.2018

Mileniáli - generácia vychovaná v liberálnom duchu a nabitá sebavedomím, je nasledovaná generáciou Z, aktuálne nastupujúcou na vysoké školy. Sociológovia ju označujú ako mladších mileniálov, ešte viac ponorených do digitálneho sveta. Žijú v prítomnosti, chcú si užívať život a nemajú radi plánovanie. Andrea Straková, Senior Manager spoločnosti PARTNERS GROUP SK vysvetľuje, prečo sú tieto generácie ako stvorené na oslovenie v súvislosti s podnikateľskou príležitosťou.

Mileniáli - generácia vychovaná v liberálnom duchu a nabitá sebavedomím, je nasledovaná generáciou Z, aktuálne nastupujúcou na vysoké školy. Sociológovia ju označujú ako mladších mileniálov, ešte viac ponorených do digitálneho sveta. Žijú v prítomnosti, chcú si užívať život a nemajú radi plánovanie. Táto generácia podľa magazínu Forbes zažila v mladom veku dosahy poslednej ekonomickej krízy, čo do ich výchovy prinieslo dávku pragmatizmu, baží po nezávislosti a má podnikateľského ducha. Andrea Straková, Senior Manager spoločnosti PARTNERS GROUP SK vysvetľuje, prečo sú tieto generácie ako stvorené na oslovenie v súvislosti s podnikateľskou príležitosťou.

Dnes je trendy byť mileniálom a ešte viac trendy je o nich písať. Vlastne o nás, pretože podľa definície patrím k starším mileniálom. Robím teda tú najviac „cool“ vec a ako mileniál píšem o našej generácii. Je to zvláštne, pretože žiadna generácia sa nepovažuje za takú, ako ju definujú. Predsa je prirodzené, že mladí ľudia sú bláznivejší a menej zodpovední než ich rodičia. Stále si pamätám svoj pohľad na svet zo študentských čias – v tom čase sa mi zdal najlepší, aký som kedy mala. A kúsok tej naivity by v nás mal stále zostať. Mladí ľudia sú totiž ochotní spraviť veci, ktoré by sa im o dvadsať rokov zdali už ako nezmysel, pochabosť či nezodpovednosť. Avšak jedine tak vznikajú nové podnikania, technológie či objavy.

Veľmi jasne si pamätám, kedy a kde som prvý krát počula myšlienku, že „keď chceš, potrebuješ na to tretinu úsilia, ako keď niečo musíš“. Rovnako sa snažím rozprávať sama so sebou a tiež s tými, ktorí sa cítia mladí. Či už v role podnikateľskej, alebo poradenskej. Mojou ambíciou je preniesť túto myšlienku aj do rozhovoru s klientmi. Veľmi mi záleží na tom, aby zmysel finančného plánovania pochopila spoločnosť čím skôr, predovšetkým pri aktuálne vznikajúcej investorskej generácii. Vieme pre nich spraviť veľmi veľa, dokonca, žiaľ, významne viac ako pre našich rodičov. Sloboda, ktorú dokážu vďaka predvídaniu získať, je moja dlhodobo najsilnejšia motivácia. Či už si to uvedomujú, alebo nie.

Mladí budúci klienti často prichádzajú s obavou, že ak sa zachovajú rozumne, ako im poradcovia v oblekoch odporúčajú a rodičia naliehajú, bude to pre nich znamenať menej zážitkov, stretnutí s priateľmi či cestovania – pre mnohých z nás takých dôležitých vecí. V týchto prípadoch celé svoje úsilie orientujem na odovzdanie odkazu: „Nie, nemusíš si vybrať. Plánovaním, naopak, získaš viac. Užiješ si podstatne viac a navyše počas života budeš mať viac (pre teba takých dôležitých) možností.“ Za ideálne považujem, ak spomínaný blok nemajú. To sú väčšinou tí, ktorí si uvedomujú svoju hodnotu na trhu práce a majú správnu dávku sebavedomia a pokory. Nemajú obavy z toho, že by ich príjem nemal rásť, alebo že by sa mali obmedzovať. A často ani nemusia. Vďaka svojej odvahe všeličo vyskúšali už počas štúdia, a preto majú od pracovného trhu očakávania. A po istom pracovnom období prichádza v ich prípade na rad otázka „Aký zmysel má to, čo robím? Ako zaujímavý problém riešim?“

Zvedavosť. Taký silný motív, ktorému už ubiehajúcim časom nemôžeme (či nevieme) dať dostatočný priestor. Často nás mladých lákajú profesie, ktoré dobre znejú, a firmy, ktoré si vytvorili svoj brand. Som však presvedčená, že za tou túžbou je práve zvedavosť. Ešte viac ako názvy či značky zvedavosť vzbudzujú ľudia. Tí, ktorým sa rozhodneme veriť, tí, ktorými sa necháme viesť. Za našu úlohu považujem vzbudiť v mladých ľuďoch zvedavosť a objasniť im, že podstatou vzdelávania nie je, či vedia dobre čítať výkaz ziskov a strát, ale rozvoj osobnosti, svojich hodnôt a myšlienok.

 

Generácia Y - Mileniáli

Narodení približne od 80. rokov do  roku 2000, výrazne ovplyvnení technológiami a vedomí si svojich kvalít a silných stránok. Na pracovnom trhu u nich absentuje lojalita k značke či zamestnávateľovi – majú vysoké očakávania na kvalitu pracovného prostredia, rozvoj svojej osobnosti a zodpovedajúce ohodnotenie. Generáciu mileniálov charakterizuje tiež silná príslušnosť ku komunite a veľký dôraz na hodnotu voľného času a sebarealizácie.

Generácia Z

Generácia aktuálne vystupujúca do dospelosti, narodená plne do digitálneho sveta a multikulturalizmu. Schopní plniť viacero úloh naraz a prirodzene pracujúci s novými technológiami, majúci ešte väčšie očakávania na rovnováhu medzi kariérnym a osobným životom, vlastné naplnenie a rozvoj osobnosti než predchádzajúca generácia. Žijúci v prítomnosti a odmietajúci myslieť na to, čo bude v budúcnosti, či dokonca niečo plánovať. Sú však pragmatickí a otvorení podnikateľským príležitostiam.