Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Nepotriasať, nedrviť, netľapkať!

25.04.2011

Koho predstaviť komu, kto vchádza prvý do reštaurácie, čo znamená R.S.V.P? Každý z týchto krátkych exkurzov je užitočný pre každodenný život. Im používanie v praxi vám pomôže ten najlepší dojem a prechádzať sebavedomo a suverénne všetkými spoločenskými aj biznis situáciami. Začneme jednoducho – pozdravom.

Koho predstaviť komu, kto vchádza prvý do reštaurácie, čo znamená R.S.V.P? Každý z týchto krátkych exkurzov je užitočný pre každodenný život. Im používanie v praxi vám pomôže ten najlepší dojem a prechádzať sebavedomo a suverénne všetkými spoločenskými aj biznis situáciami. Začneme jednoducho – pozdravom.

Pozdrav je súčasťou prvého dojmu, ktorý je pre nadviazanie úspešného obchodného či iného kontaktu nevyhnutný. Podľa pravidiel zdraví vždy v spoločenskom styku muž ženu, mladší staršieho, spoločensky nižšie postavený vyššie postaveného. V biznis etikete sú pravidlá trošku odlišné, podriadený zdraví nadriadeného a človek na nižšom stupni firemnej hierarchie vyššie postaveného kolegu. Ak sú prítomní hostia, obchodní partneri či klienti, majú prednosť pred vyššie postavenými domácimi. Najrozšírenejšou formou pozdravu na celom svete je podanie ruky. O podaní ruky rozhoduje vyššie postavený z hľadiska etikety. Ak sa na spoločenskej udalosti stretne 50-ročná žena a 30-ročný muž, žena sa rozhoduje, či podá ruku mužovi. Ak 30-ročný šéf stretne v práci 50-ročnú podriadenú, žena by mala vyčkať, kým jej ruku podá on.

A ako podávať ruku? Mdlé podanie ruky vzbudzuje dojem, že ste si neistý. Naopak, niektorí sa v obave z vytvorenia odstupu tohto dojmu premenia na takzvaných „drvičov“. Neodporúča sa ani potľapkávanie po pleci. Čiže ako? Pevný , energetický a krátky stisk pravej ruky sprevádzaný pohľadom do očí a ľahkým úsmevom. Ak máte vlhkú ruku, diskrétne si ju pred podaním utrite. Ak máte na ruke rukavicu, zložte ju (výnimkou je, ak je rukavica súčasťou večernej toalety dámy). Rovnako slnečné okuliare. A nezabudnite ruku partnera opäť pustiť. Nekonečným potriasaním by ste ho priviedli do rozpakov.

Podanie rúk by sa malo uskutočniť postojačky. V spoločenských situáciách má dáma výsadu a môže sa rozhodnúť, či vstane, alebo ostane sedieť. V biznis etikete však ani toto pravidlo neplatí a je vhodné, ak žena pri pozdrave vstane. Ruky si tiež nikdy nepodávame cez stôl ani do kríža.
Pri spoločenských situáciách si najmä priaznivci starej školy potrpia na pobozkanie ruky žene. Bozk však len naznačte, perami sa ani nedotýkajte. Ako na to? Ruku ženy uchopte za končeky prstov, jemne zdvihnite a skloňte hlavu.


KTO MÁ PODĽA ETIKETY PREDNOSŤ?

V spoločenskej etikete

  • žena pred mužom
  • starší pred mladším
  • spoločensky vyššie postavený

V biznis etikete

  • nadriadený pred podriadeným
  • vyššie postavený vo firemnej hierarchii
  • klienti či obchodní partneri pred vyššie postaveným predstaviteľom podniku
  • pri rovnakom postavení žena pred mužom a starší pred mladším

A ak sa stretnú všetci naraz?

  • Žena
  • Starší
  • Nadriadený
Hlavolam:

Ste aj s partnerkou na firemnom raute. Stretnete svojho nadriadeného s manželkou. Ako bude vyzerať váš pozdrav? Kto podá ruku komu a v akom poradí?

Odpoveď:

Manželka nadriadeného ako spoločensky najvýznamnejšia osoba podá ruku najprv manželke podriadeného a potom jemu.
Manželka podriadeného podá ruku šéfovi svojho muža.
Šéf podá ruku svojmu podriadenému.


Poradilo sa vám hlavolam rozlúštiť? Malý tip na záver. Ak si nie ste istí, kto je starší či vyššie postavený, pohotové a šarmantné riešenie situácie je vhodnejšie ako trápne rozmýšľanie.