Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

PARTNERS GROUP SK dosiahla stratégiou kvality pozíciu trhovej jednotky

02.04.2018

Už desať rokov udáva spoločnosť PARTNERS GROUP SK trendy v segmente finančných služieb. Budovanie majetku klientov, prvotriedna úroveň služby a priaznivé podmienky pre podnikateľský úspech spolupracovníkov sú neustále v popredí záujmu, zdôrazňuje Ján Müller, Partner spoločnosti.

Už desať rokov udáva spoločnosť PARTNERS GROUP SK trendy v segmente finančných služieb. Budovanie majetku klientov, prvotriedna úroveň služby a priaznivé podmienky pre podnikateľský úspech spolupracovníkov sú neustále v popredí záujmu, zdôrazňuje Ján Müller, Partner spoločnosti. Orientácia na kvalitu sa odrazila aj na trhovom úspechu spoločnosti. Ku koncu roka 2017 dosiahla spoločnosť PARTNERS GROUP SK rekordnú produkciu a stala sa tak jednotkou na trhu finančných služieb.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK je presvedčená, že by mal jej službu využívať každý. Prečo je to tak?

Financie ovplyvňujú život každého z nás. Určujú náš životný štandard a spôsob, akým s nimi hospodárime, definujú aj našu istotu či, naopak obavy z budúcnosti. Správne nastavenie financií je pritom základ, od ktorého sa odvíja všetko ostatné v našich životoch. Práve preto si myslíme, že je nevyhnutné mať svoj vlastný finančný plán pokrývajúci všetky situácie, ktoré v živote človeka nastávajú. Komplexný finančný plán, ktorý poskytujeme, umožňuje už v súčasnosti prežiť kvalitnejší život tisíckam klientov.

 

Finančný plán teda pokrýva všetky neočakávané udalosti?

Každý z nás chce mať slobodu voľby pri dôležitých životných rozhodnutiach. V prvom rade ide o zodpovednú prípravu na očakávané životné udalosti, ako napríklad vlastné bývanie, štúdium detí či dôchodok. Samozrejme, v živote nastávajú aj neočakávané situácie, ktoré môžu mať drastický vplyv na životnú úroveň. Čím komplexnejší je finančný plán, tým viac slobody v podobe možností voľby a dôstojnosti poskytuje v prípade neočakávaných, aj očakávaných životných situácií.

 

Ako takýto finančný plán vzniká a čím sa odlišuje od služieb iných finančných sprostredkovateľov?

Naša spoločnosť priniesla už pred desiatimi rokmi na slovenský trh finančného sprostredkovania revolučný prístup – náš tlak na objektivitu poskytovanej služby a dôraz na pridanú hodnotu pre klientov priniesol čoskoro výsledky a v súčasnosti máme takmer 200 000 spokojných klientov, ako dokazujú nezávislé prieskumy. Exkluzívne produkty, zľavy z poplatkov či nadštandardné výhody a celoživotná, komplexná služba finančného plánovania – to sú len niektoré z výhod, ktoré využívajú jedine klienti našej spoločnosti. Do rozvoja finančnej služby neustále investujeme a vyvinuli sme inovatívnu koncepciu komplexného finančného plánovania, umožňujúcu každému klientovi dosiahnuť definované ciele s ohľadom na jeho dlhodobé potreby.

 

Na čo sa konkrétne v súčasnosti zameriavate?

Od začiatku sme sa zamerali na kvalitu, a to z pohľadu kvality služby a kvality spolupracovníkov. Chceme, aby naši klienti bohatli. Aktuálne sa orientujeme na investície, pretože v nich vidíme príležitosť na budovanie aktív. Investovali sme veľa prostriedkov do rozvoja našich spolupracovníkov v tejto oblasti a naši klienti z tejto stratégie už dnes profitujú. Napríklad len pred dvomi rokmi sme zaradili do portfólia dividendové fondy a už v minulom roku naši klienti zinkasovali viac ako 2,5 milióna eur na dividendách. V oblasti investícií ako spoločnosť neustále posilňujeme svoju pozíciu. Ak by sme boli banka, v kategórii čistých predajov do podielových fondov by sme s objemom viac ako 80 miliónov eur boli štvrtou najväčšou bankou na trhu.

Ďalšou z našich priorít je vytvoriť pre našich spolupracovníkov tie najlepšie podmienky pre ich osobnostný, kompetenčný a podnikateľský rast. Dávame si záležať, aby mali vždy ako prví prístup ku kvalitnému vzdelaniu, najaktuálnejším informáciám a najnovším technológiám. Tieto investície sa odzrkadlili na úspešných kariérach našich spolupracovníkov. V uplynulom roku sme zaznamenali rekordný počet povýšení. V tomto roku nám pribudne aj nový Partner, keďže ďalší spolupracovník dosiahne povýšenie na túto pozíciu a stane sa tak spolumajiteľom spoločnosti.

V neposlednom rade pracujeme na vytváraní pridanej hodnoty pre našich obchodných partnerov, spoluprácou s ktorými sa neustále posúvame vpred v produktovej oblasti. Naši obchodní partneri tiež benefitujú z našich investícií do kvality. V uplynulom období zaznamenali naši strategickí partneri rekordnú produkciu, čo sa týka jej objemu, ako aj kvality vo všetkých kľúčových ukazovateľoch.

 

Je teda cieľom vašej spoločnosti inovovať trh finančných služieb?

V roli priekopníka sme od nášho vzniku. Prinášame vysoko inovatívne riešenia, avšak s ohľadom na tradičné hodnoty. Všetky naše koncepcie posudzujeme najprv z hľadiska ich dlhodobého a stabilného prínosu. Sme rezistentní voči bleskovým trendom, ktoré aj rýchlo pominú – naopak, rozvíjame myšlienky s dlhodobou perspektívou. A vďaka tomu sa nám darí budovať dlhodobé hodnoty pre našich klientov, spolupracovníkov a obchodných partnerov. Naším cieľom bolo od nášho vzniku stať sa najkvalitnejšou spoločnosťou v oblasti finančných služieb na trhu, čo sa nám aj podarilo. Investícia do kvality sa ukázala byť správnou cestou aj z obchodného pohľadu. Výsledkami za uplynulé mesiace sme dosiahli pozíciu jednotky na trhu v oblasti životného poistenia a investícií.