Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

PAVOL ŠULEJ: EVOLÚCIA TECHNOLOGICKÝCH NOVINIEK

24.05.2021

Pavol Šulej, Partner spoločnosti, porozprával o evolúcii technologií spoločnosti. "To, čo robíme dnes, ovplyvňuje, kde budeme zajtra. Zmena je v biznise nevyhnutná. Deje sa prostredníctvom evolúcie, postupného procesu, ktorým každá spoločnosť postupne prechádza. Druhým procesom zmeny je transformácia. Rok 2020 nám dal veľkú príležitosť transformovať sa. Bola to veľká výzva, no my sme ju zvládli. Tento rýchly proces nás posunul veľmi rýchlo dopredu a my sme upevnili pozíciu lídra inovácií hneď niekoľkými projektmi, na ktoré by som sa chcel pozrieť zo zorných uhlov evolúcie a transformácie."

Naša spoločnosť od svojho vzniku prinášala inovácie, ktoré sa postupne stávajú štandardom na trhu. My sme však zase o kus ďalej a to, že nás ostatní pomaly dorovnávajú a inšpirujú sa nami, je znakom, že to robíme dobre. Začali sme v oblasti produktov a vytýčili sme si za cieľ poskytovať klientom kvalitné produkty vo všetkých segmentoch. Z fázy, keď sme nevedeli, či s nami budú prví obchodní partneri spolupracovať, sme sa dostali do štádia, že prinášame na trh vlastné produkty s najvyššími parametrami kvality a pridanej hodnoty pre klientov.

Ďalšou oblasťou je plánovanie. Doteraz si pamätám hrdosť, s akou som chytil do ruky svoj prvý korporátny diár. Dnes sa pri tejto predstave už pousmejeme, pretože ako spoločnosť sme veľmi rýchlo pochopili, že správu toho najcennejšieho v našom biznise, našich kontaktov, musíme riešiť dlhodobo uchovávateľným a kedykoľvek dohľadateľným spôsobom, a teda digitálne. Keď sme zaviedli Partners Office, bol to v tej dobe revolučný systém zastrešujúci všetky potreby plánovania, uchovávania a zdieľania dát. Dnes sa posúvame do ďalšej dimenzie práce s dátami, a to vďaka novému Partners CRM. Ten úplne plnohodnotne nahrádza Partners Office a zároveň umožňuje ďalšie mimoriadne užitočné funkcie. Partners CRM bude komunikovať s ostatnými informačnými systémami spoločnosti a umožní nám neustále skvalitňovať prístup k informáciám a prácu s nimi.

Spôsob, akým uzatvárame zmluvy, sa tiež významne rozvinul. Od ručného vypisovania kolónok v siahodlhých zmluvách sme sa dostali do štádia, keď vieme s klientom komunikovať efektívne aj na diaľku. Investície našich klientov riešime v Partners Portal, dokumenty podpisujeme biometrickými podpismi a tento rok sme priniesli aj overenie totožnosti prostredníctvom tvárovej biometrie. Tento revolučný nástroj posúva našu schopnosť reagovať na klientove potreby a efektívne spravovať jeho portfólio na úplne novú úroveň.

Oblasť obchodnej komunikácie rovnako prešla svojou evolúciou. Od freestylového prístupu v komunikácii s klientom sme sa dostali k manuálom a dnes už prichádza každý nový projekt s presne odporúčaným postupom a návodom, ako s ním efektívne pracovať.

Som veľmi rád, že aj proces zapracovania nových spolupracovníkov posúvame vďaka projektu Partners CRM na novú, revolučnú úroveň. Od intuitívneho riadenia a sledovania plnenia úloh sme sa dostali k systému, ktorý prehľadne navedie nováčika jednotlivými krokmi zapracovania a umožní garantom a manažérom tento proces sledovať a viesť. Verím, že využitie tohto systému povedie k rýchlejšiemu kariérnemu postupu nových spolupracovníkov a rozvoju celej spoločnosti.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že všetky tieto projekty, systémy a inovácie nám slúžia na to, aby sme ich využili na efektívnejšie a rýchlejšie zrealizovanie našich plánov a cieľov. Úlohou lídra, riaditeľa, manažéra je rozhodnúť sa pre úspech a vytrvať na ceste k jeho dosiahnutiu, a pritom využívať tieto nástroje ako palivo do našich motorov a vyťažiť z nich čo najviac pri našom kariérnom a podnikateľskom napredovaní.