Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Podnikanie s nami je veľkou príležitosťou pre mileniálov

27.02.2019

„Želala by som si, aby sme postupne začali tvoriť novú generáciu – generáciu investorov. Finančne gramotných ľudí, ktorí sa nebudú musieť rozhodovať, či si užívať súčasnosť alebo budúcnosť, ale maximálne využijú svoje osobné danosti v kombinácii s možnosťami finančných trhov,“ hovorí Andrea Straková, Senior Manager z PARTNERS GROUP SK. Podnikanie vo finančnom sektore sa dnes stáva výbornou príležitosťou pre mileniálov, teda súčasných dvadsiatnikov a tridsiatnikov.

Mileniáli a financie – ide to vôbec dokopy?
Ide, a dokonca ide o úplne prirodzené spojenie. Predstava finančníka ako nudného bankového úradníka počítajúceho bankovky je už totiž dávno prekonaná. Práve s mileniálmi idú financie dokopy, pretože témy, ktoré finančnosprostredkovateľská služba rieši, sú témy dnešných mileniálov. Dôležité je však povedať, že finančné podnikanie je, rovnako ako podnikanie v iných oblastiach, úzko spojené s vedením ľudí. Teda pri úvahách mileniálov o vydaní sa vlastnou cestou je podstatné odpovedať si na základnú otázku: Chcem počas svojho života viesť iných ľudí a pracovať s nimi? Ak áno, je to jediný podstatný ukazovateľ, ktorý je potrebné zvažovať pri vlastných podnikateľských plánoch. A platí to aj pri podnikaní vo financiách.

V čom sú mileniáli špecifickí pri hľadaní zamestnania či v pracovnom procese?
Verím tomu, že to, čo platilo aj v čase mojich profesijných začiatkov, platí aj dnes – výška mzdy nie je najdôležitejšia. Aj moja každodenná prax a stretávanie sa s mladými ľuďmi ma o tom presviedčajú. Podstatnejší je určite dobrý pocit, že moja profesia dáva zmysel a je prospešná, či je firma zodpovedná v podnikaní, ako aj fakt, že budem robiť s ľuďmi, od ktorých sa môžem učiť. Finančné benefity práce sú až ďalšie v poradí. Je však zaujímavé pozorovať jednu priamu úmeru, o ktorej platnosti sa čoraz viac utvrdzujem. Čím častejšie si človek kladie otázku, ako prácu robiť lepšie, vo väčšom, ako jej dať vyššiu kvalitu a zmysel, tým viac peňazí to postupne prináša. Kto pracuje len pre peniaze, nebude sa cítiť taký prínosný, aby bol dobre zaplatený.

Prečo je pre mladých ľudí podnikanie dobrá príležitosť?
Som presvedčená, že podnikanie je životná skúsenosť, ktorú by si mal každý vyskúšať. Aspoň raz v živote. Podnikanie mení pohľad na zodpovednosť, stanovovanie cieľov, osobný manažment, premýšľanie nad súvislosťami, učí nás pozerať sa do budúcnosti. Učí nás odlišovať podstatné od nepodstatného, detaily od skutočne významných parametrov. Ak ktokoľvek v kútiku duše uvažuje ísť podnikateľskou cestou, je nevyhnutné začať čím skôr. Čím sme mladší, tým viac odvahy máme, máme tiež menej záväzkov, a teda aj menej ospravedlnení, prečo nezačať. Máme menej zabehnutý životný stereotyp, takže mnohé zmeny spojené s podnikaním nás nezaskočia. Je vždy lepšie urobiť krok smerom k podnikaniu, aby sme sa raz v živote nemuseli pýtať sami seba „čo ak“.

Aké sú predstavy mileniálov o svojom zamestnaní či o podnikaní?
Mnohé ideálne predstavy, ktoré v zamestnaní hľadáme, tam nikdy nedosiahneme. Jediné riešenie, ako si ich v živote zabezpečiť, je prestať striedať zamestnania, prestať snívať o práci v dokonalej korporácii a vziať zodpovednosť za svoj profesijný život do vlastných rúk. Ak bude podnikanie iba skúsenosť, a nie celoživotná cesta, určite sa vrátime k prvému plánu skúsenejší. Ale vždy to má význam.
Z vlastnej praxe vnímam, že mladí ľudia sú flexibilnejší, rýchlejšie sa učia, sú schopní nájsť riešenia v situáciách, keď mnoho starších ľudí povie „nedá sa“. Podporovať mladých ľudí v podnikaní je dôležité. A s podnikaním ostáva myseľ aj vo vyššom veku otvorená a zvedavá.

Ako sa dá realizovať na poli finančného sprostredkovania?
Aby sa naše vlastné podnikanie nestalo utopickým výmyslom, musia byť pre jeho úspech na trhu splnené minimálne dve podmienky. Okrem dobrého nápadu je potrebný aj preukázateľný trhový potenciál. Dostatočne voľný trh spoločne s revolučným prístupom k poskytovaniu služby, s ktorou sme sa rozhodli podnikať, sú preto kľúčom k úspechu. Finančné služby tento priestor rozhodne ponúkajú. Výzvou pre mileniálov v najbližších rokoch budú požiadavky trhu na preddefinovanie toho, čo je a čo nie je vysoký štandard finančných služieb a ako inak a lepšie ich môžeme poskytovať. Zmiznú predsudky, ktoré si mnohé generácie nesú z dávnych čias. Potreba koncepčného riešenia finančných záležitostí sa v 21. storočí nebude dať popierať. Pohľad novej generácie bude preto veľmi cenný, ako aj návrhy, čo môže priniesť kvalitatívnu, ale aj kvantitatívnu zmenu pre celý trh. Zvlášť ak hovoríme o podnikateľskom potenciáli byť v tom čase na trhu lídrom.

Ako mladí pristupujú k podnikaniu?
Často sa stretávam s postojom „ja by som chcel robiť niečo, čo ma baví“. Ísť s takouto úvahou do podnikania však môže byť veľmi nebezpečné. Nie preto, že by vás budovanie vlastnej firmy nemalo baviť. Len jednoducho netušíme, či nás budú baviť všetky činnosti v podnikaní. To však zistíme, až keď s podnikaním začneme. Určite by sa nám mala páčiť myšlienka služby, s ktorou do podnikania ideme.

Čo mladým ľuďom ponúka spoločnosť PARTNERS GROUP SK?
V čase, keď som začala študovať na vysokej škole, vnímala som ako obrovskú česť robiť vo veľkej medzinárodnej korporácii. Veľká a silná značka má svoj zmysel. Pre skutočný rozvoj je však dôležitejšie naučiť sa uvažovať v súvislostiach, samostatne sa vedieť rozhodnúť, zabezpečiť si emočný rozvoj, spoznať samého seba, svoje hodnoty a myšlienky. To je možné vďaka ľuďom, ktorí nás vedú, alebo situáciám, ktoré riešime. Dá sa to dosiahnuť určite aj v niektorých zamestnaniach, len tento proces trvá podstatne dlhšie ako v podnikaní. Spoločnosť PARTNERS GROUP SK je preto výbornou príležitosťou pre štart podnikania pod silnou značkou, ktorá však zároveň pomáha s rozbehnutím firmy, ako aj s odborným a podnikateľským know-how.

Koľko mileniálov pracuje pre PARTNERS GROUP SK a ako sú úspešní?
V našej spoločnosti máme takmer 77 % mileniálov. Mnohí top manažéri, ktorí stále mileniálmi sú, začínali podnikať v období štúdia na vysokej škole, keď sa chopili príležitosti a mali odvahu a sebavedomie urobiť niečo viac či inak ako ich okolie. Spojenie mladosť – pochabosť asi nevymyslel žiaden mileniál. Mať však odvahu na podnikanie si trochu pochabosti vyžaduje. Zrejme by bol lepší výraz mladosť – zvedavosť, lebo tú mnoho mladých ľudí má. A práve o tých máme záujem. O takých mladých ľudí, ktorí si radi a často kladú otázku „čo keby?“.