Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Podnikať vo finančnom sprostredkovaní je lákavé

05.03.2019

Pavol Šulej sa v roku 2018 stal novým Partnerom spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Splnením kritérií dosiahol na najvyššiu priečku Plánu kariéry a stal sa tak spolumajiteľom spoločnosti. Za jedinečnú pridanú hodnotu, ktorú spolupracovník získa podnikaním vo financiách, považuje skúsenosti a množstvo príležitostí. Ak by sa mal opäť rozhodovať, kde začať pôsobiť, zvolil by si znovu oblasť finančného sprostredkovania.

Práca finančného sprostredkovateľa je pre mnohých stále veľkou neznámou. Prečo je to tak?
Za najpálčivejší problém považujem nízku finančnú gramotnosť Slovákov. Tá spôsobuje, že si ľudia málo uvedomujú potrebu a význam finančného sprostredkovania a podstatu finančného plánu. Čím viac budú ľudia rozumieť financiám, tým väčší záujem o profesionálne finančné plánovanie nastane. Zvýšený dopyt po finančnej službe zase zvýši potrebu pôsobenia v tejto oblasti. Pre mňa bola oblasť financií vždy atraktívna a v roku 2004, keď som hľadal možnosť uplatnenia, bola pre mňa kariéra vo finančnom sprostredkovaní veľmi lákavou voľbou.

Ako sa stať z bežného sprostredkovateľa Partnerom spoločnosti ako vy?
Podnikanie v našej spoločnosti sa riadi Plánom kariéry, ktorý určuje kritériá na základe princípov zásluhovosti a transparentnosti. Prirovnal by som ho k biznis plánu, ktorý je pre spolupracovníka zároveň návodom, aké ciele a aké výsledky má dosahovať, aby sa kariérne posúval. Tieto kritériá sú pre všetkých rovnaké, čo bolo pre mňa od začiatku pôsobenia v tejto oblasti mimoriadne motivujúce.

Je naozaj možné vypracovať sa bez predchádzajúcich skúseností alebo odborného pozadia?
Som presvedčený o tom, že dnes sme jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá je schopná vychovať kvalitných finančných sprostredkovateľov od začiatku. Dlhodobo sme budovali systémvzdelávania a podpory spolupracovníkov. Dnes poskytujeme spolupracovníkom vzdelávanie postavené na systematickom rozvoji osobnosti, odborných, obchodných, komunikačných a podnikateľských zručnostiach. Každý, kto je ochotný na sebe pracovať, môže z tohto systému ťažiť a zároveň získavať know-how od skúsených kolegov.

Čím je podnikanie pod značkou PARTNERS GROUP SK jedinečné v porovnaní s inými subjektmi na trhu?
Bežným štandardom na slovenskom trhu je skôr združovanie malých stagnujúcich firiem do poolov a náborovanie existujúcich štruktúr do iných firiem. Toto považujem za veľmi krátkodobý pohľad, keďže v týchto subjektoch v zásade absentuje reálny funkčný model výchovy a vzdelávania sprostredkovateľa od začiatku. V tomto sme jedineční a je to naša veľká konkurenčná výhoda.

Nie sú chýbajúce ekonomické vzdelanie alebo skúsenosti z finančného sprostredkovania predsa len prekážkou v kariérnom úspechu?
To si nemyslím. Odborne vieme na povolanie finančného sprostredkovateľa našich spolupracovníkov pripraviť na špičkovej úrovni. A čo sa predchádzajúcich skúseností týka, dokonca by som si dovolil tvrdiť, že môžu byť aj nevýhodou. V našej spoločnosti je na prvom mieste kvalita a komplexnosť služby poskytovanej klientovi. V tomto sú na trhu obrovské rozdiely.

Aké typy ľudí majú teda vhodné predpoklady?
Na prvom mieste sú to mladí ľudia, najviac kandidátov máme spomedzi mileniálov. Špecifiká tejto generácie a ich potreby dokáže naša profesia uspokojiť najlepšie. Bývalí aktívni športovci majú tiež vlastnosti ako disciplína, self manažment. Sú súťaživí, cieľavedomí, čo je v našej profesii veľkou pridanou hodnotou. Čo sa týka profesií, najčastejšie uspejú ľudia s technickým a ekonomickým vzdelaním. Potom ľudia z podnikateľského prostredia a ľudia s dobrými sociálnymi a spoločenskými väzbami.

Aké predpoklady má mať človek, ktorý chce uspieť v tejto oblasti?
Na jednej strane sú minimálne kritériá, ktoré definuje legislatíva. Na druhej strane sú osobnostné predpoklady. Mnou preferované a vyhľadávané vlastnosti sú cieľavedomosť, nadšenie a súťaživosť. Zároveň chápem našu profesiu ako „pomáhajúcu“, teda ochota pomáhať iným je dobrým predpokladom. V neposlednom rade je podstatná ochota na sebe pracovať a neustále sa vzdelávať, lebo vecí, ktoré musí dnes spolupracovník zvládnuť a naučiť sa, je veľa.

Aká bola vaša cesta k partnerstvu v spoločnosti PARTNERS GROUP SK?
Ako každá cesta na vrchol. Náročná, sprevádzaná aj neúspechmi, ale s neopísateľným pocitom po jeho dosiahnutí.

Vedeli by ste v pár vetách zhrnúť pozitívne, ale aj tie negatívne skúsenosti z vašej doterajšej kariéry?
Prevažujú tie pozitívne skúsenosti. Najviac si vážim znalosti, ktoré som nadobudol. Veci, ktoré som sa naučil a zažil, ľudí, ktorých som stretol a s ktorými som mal možnosť komunikovať, spolupracovať. Toto je niečo, čo vo mne navždy ostane. Je to veľmi cenné, pretože mi to už nikto nemôže vziať. Dnes viem aj cítim, že som „iný“ človek ako na začiatku. Neúspech vnímam ako súčasť života úspešných ľudí. Každý neúspech je navyše cenná skúsenosť.

Aké sú vaše ďalšie profesijné ciele?
Robiť to, čo mám rád a čo ma najviac napĺňa. A to je budovanie obchodných tímov a rozvoj spoločnosti PARTNERS GROUP SK v pozícii trhového lídra k medzinárodnému finančnému holdingu.