Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Projekt Východ

30.10.2012

Projekt Východ spustili Partner spoločnosti Ján Müller a Senior Manager Martin Gduľa v novembri uplynulého roka. Na zásluhovom princípe prisľúbil Partner spoločnosti vyššiu podporu štruktúre na východnom Slovensku pre posilnenie aktivít spoločnosti v tejto oblasti.

Projekt Východ spustili Partner spoločnosti Ján Müller a Senior Manager Martin Gduľa v novembri uplynulého roka. Na zásluhovom princípe prisľúbil Partner spoločnosti vyššiu podporu štruktúre na východnom Slovensku pre posilnenie aktivít spoločnosti v tejto oblasti.

„V prvom rade sme sa s Partnerom dohodli na participácii a podpore z jeho strany. Zároveň sme dostali prísľub o posilnení marketingových aktivít, čo nás veľmi potešilo,“ približuje počiatky projektu M. Gduľa. „Samozrejme, niečo muselo predchádzať. Áno, zaslúžili sme si to výsledkami. Z priemeru dvoch-troch certifikácií mesačne sme sa dostali na viac ako desať, čo sa samozrejme pri dobrom manažmente aktivít a príprave nováčikov prejavilo aj na výsledkov. Vtedy v októbri to znamenalo nárast oproti letu o viac ako 50 %. A tak začala akcia Východ.“

Priebeh mal dve roviny. Prvou bol silnejší marketing zo strany spoločnosti, druhou podnikateľské semináre zastrešené Jánom Müllerom. Tie prebiehali každý druhý mesiac, boli jednodňové, no vybraní spolupracovníci dostali možnosť absolvovať navyše biznis večeru či obed s Partnerom, prípadne individuálny rozhovor. Na troch seminároch sme mali pozvaných aj exkluzívnych hostí s inšpiratívnymi témami – Andreu Strakovú, Pavla Šuleja a Tomáša Krídla. „Bolo zaujímavé sledovať vývoj počtov účastníkov. Začínalo nás 80 a na poslednom seminári bolo vyše 170 spolupracovníkov. Čisto za našu štruktúru sme z 50 spolupracovníkov narástli na 90 na poslednej akcii. Prežívam veľmi príjemný pocit pri pomyslení, akým dobrým príkladom proaktívneho správania je táto akcia,“ konštatuje M. Gduľa.

Pri podnikateľských a rozvojových témach chvíľu trvá, kým človek, ktorý sa snaží a je v aktivitách zistí, o čom vlastne bola reč. Nejde o teoretické pochopenie. Ide o pochopenie reálneho biznisu, ktorý človek buduje. „Ľudia často hovoria, áno, to som si uvedomil, už viem. Ale toho, kto pochopil naozaj, prezradia výsledky. Účastníci tohto projektu dostali významné dávky know-how a ja verím, že čo najviac z nich bude v nastávajúcom období prezradených,“ dodáva M. Gduľa. „Myslím, že máme pred sebou pol roka, rok, kedy sa akcia Východ bude môcť naplno prejaviť. V nadväznosti na to sme v štruktúre spustili projekt Business Development Center, ktorý má prepojiť prax so skúsenosťami a know how a viesť tak k dosiahnutiu pozície minimálne Executive Manger. Na aktivitách zase pracujeme na Office Workoch. Už teraz môžem jemne naznačiť, že sa črtajú ďalšie dohody a prísľuby. Je to len na nás.“
 

Martin Gduľa, Senior Manager:

„Aké možnosti sa človeku otvoria, keď sa zameria na prácu na sebe a svojich veciach - na aktivity, sebadisciplínu, štruktúru, biznis, rozvoj a plánovanie, prípravu. Na veci, ktoré dokáže aj reálne ovplyvniť. To mu po určitej dobe zaručene prinesie aj výsledky a s nimi súvisiaci vplyv. Vplyv na veci, ktoré pred tým ovplyvniť nemohol, ale mal o ne záujem. Platí to ako pre jednotlivca, tak aj pre celé štruktúry. U nás to spolupracovníkom prinieslo novú pobočku a klientske centrum, čo bolo len potvrdením správneho smerovania. Mám teóriu, ktorú treba vnímať zo správneho uhla. Keď sa každý bude starať v prvom rade o svoje veci, postará sa o seba, tak vlastne o všetkých bude postarané.“