Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

REKLAMNÁ KAMPAŇ V PLNOM PRÚDE

24.07.2019

Hlavnou témou reklamnej kampane sa stal Life Planner a prezentácia tohto jedinečného prezentačného nástroja. Cieľom kampane bolo vzbudiť záujem o tento jedinečný produkt a tiež podporiť pozíciu značky PARTNERS GROUP SK ako lídra na trhu finančného sprostredkovania.

Reklamná kampaň v roku 2019 prebieha v dvoch fázach. Prvá, teasingová fáza, bola nasadená v priebehu februára a jej cieľom bolo upútať pozornosť na Life Planner. Kampaň mala vzbudiť záujem o získanie ďalších informácií o tom, čo Life Planner je a čo prináša. V marci bola nasadená druhá časť kampane, ktorá poskytla bližšie informácie, akých tém sa Life Planner týka a že je dostupný v spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

Kampaň prezentuje Life Planner a nový zážitok z obchodného stretnutia, ktorý prináša. Tento nástroj významne uľahčuje prácu spolupracovníkov spoločnosti, keďže vďaka nemu dokážu v priebehu niekoľkých minút klientovi pútavou formou ukázať, čo všetko môže pomocou dobre nastaveného finančného plánu od PARTNERS GROUP SK vo svojom živote dosiahnuť.

Kampaň je v priebehu roka nasadená vo viacerých médiách. Z tradičných foriem zvolila spoločnosť v mediálnom mixe outdoorové plochy po celom Slovensku, využíva tiež rádio a priestor v printových médiách.

Významnú časť predstavuje online kampaň. Efektívne oslovuje relevantnú skupinu s cieľom podporiť prácu spolupracovníkov s existujúcimi aj potenciálnymi klientmi. Online kampaň využíva rôzne druhy vysoko vizibilných formátov.

Nadlinkovú kampaň dopĺňajú tiež PR aktivity, ktoré počas celého roka medializujú tému finančného plánovania, ako aj samotný Life Planner.

„Veríme, že novú reklamnú kampaň využijú spolupracovníci na propagáciu Life Plannera a finančného plánu od PARTNERS GROUP SK ako značkového nástroja na podporenie svojej odbornosti a profesionality na trhu s finančným sprostredkovaním,“ konštatuje Monika Remiašová, marketingová manažérka spoločnosti.