Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Riaditeľská certifikácia

30.12.2014

Projekt riaditeľských certifikácií bol vytvorený ako reakcia na množstvo nových systémových procesov a postupov, ktoré v priebehu roka 2014 formovali vývoj spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Koncept a význam riaditeľských certifikácií objasňuje Jozef Bartánus, riaditeľ pre vzdelávanie.

Projekt riaditeľských certifikácií bol vytvorený ako reakcia na množstvo nových systémových procesov a postupov, ktoré v priebehu roka 2014 formovali vývoj spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Koncept a význam riaditeľských certifikácií objasňuje Jozef Bartánus, riaditeľ pre vzdelávanie.

V roku 2014 sa v spoločnosti PARTNERS GROUP SK realizovalo viacero významných projektov, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu a profesionalitu poskytovaných služieb a zároveň vytvoriť spolupracovníkom ešte lepšie podmienky pre podnikateľský rozvoj na nasledujúce roky. V oblasti postupov pri práci s klientom bola dominantným projektom príprava softvérového riešenia na tvorbu finančných plánov pre klientov prostredníctvom FIP-u (Finančno-informačný portál). Integráciou nového finančného plánu do FIP-u sa pracovnej skupine pod vedením Martina Gduľu, Managing Director, podarilo vytvoriť riešenie, ktoré posúva sektor poskytovania finančných služieb na Slovensku na kvalitatívne novú úroveň.

Realizácia finančných plánov prostredníctvom FIP-u si vyžiadala aj zmeny v rozsahu a štruktúre údajov v analýze osobných financií. Táto následne prešla najrozsiahlejšími zmenami od vzniku spoločnosti a okrem zmien v oblasti práce s dátami boli do nej zakomponované aj najmodernejšie obchodné postupy. Druhou oblasťou, ktorá prešla významnými zmenami, je náborový koncept. Zmeny a zlepšenia v náborovej oblasti vyplynuli z rozsiahleho projektu manažérskych certifikácií, ktorý sa realizoval od polovice roku 2012 až do konca roku 2013. Výberom tých najlepších postupov zo stoviek rozhovorov s manažérmi našej spoločnosti v oblasti vedenia náborových rozhovorov vznikol koncept pohovoru, ktorý sa stal podkladom pre náborový prezentátor.

Aplikácia zmien a nových postupov v takomto veľkom  rozsahu a v časovom úseku len niekoľko mesiacov si vyžaduje mimoriadne úsilie všetkých spolupracovníkov spoločnosti, od nováčikov až po manažérov a riaditeľov. S cieľom poskytnúť spätnú väzbu na kvalitu zapracovania uvedených zmien do štruktúr v rámci jednotlivých riaditeľstiev spoločnosti bol pripravený projekt riaditeľských certifikácií. Kvôli poskytnutiu čo najkomplexnejšej spätnej väzby boli do štruktúry riaditeľských certifikácií zahrnuté nasledujúce témy:

1)    Prezentátor, analýza osobných financií, pravidlá spolupráce 

2)    Náborový prezentátor, koncept náboru, podnikateľské výkonnostné vzorce

3)    Individuálne rozhovory – šanónový, nastavovací, kariérny

4)    Koncept vzdelávania

5)    Call party

6)    Deň rozvoja firmy

7)    Práca s informačnými systémami

8)    Odborné témy z oblasti financií

Okrem prípravy na uvedené témy mali účastníci riaditeľských certifikácií za úlohu priniesť aj 10 analýz osobných financií zrealizovaných za posledné dva mesiace a tri finančné plány.

Už zo samotného rozsahu tém v rámci riaditeľských certifikácií vyplýva, že ide o projekt s vysokým stupňom náročnosti. Z tohto pohľadu je mimoriadne potešujúce, že doterajší účastníci certifikácií v rámci rozhovorov, prípadne praktických úloh na vybrané témy   prejavili vo väčšine prípadov výbornú úroveň vedomostí, schopností a zručností. Okrem zabezpečenia bezproblémovej aplikácie zmien zrealizovaných v tomto roku je významnou pridanou hodnotou riaditeľských certifikácií aj skutočnosť, že sa nám prostredníctvom tohto projektu podarilo zdokumentovať koncepty a postupy najúspešnejších spolupracovníkov v rámci našej spoločnosti. Niektoré z nich sú už v súčasnosti zapracované do firemných konceptov či už v oblasti práce s klientom a náboru, ale tiež do oblasti prípravy a rozvoja spolupracovníkov.