Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Rok 2018 bol napriek turbulenciám na trhu historicky najúspešnejší

21.02.2019

Uplynulý rok bol v spoločnosti PARTNERS GROUP SK rekordný vo všetkých kľúčových ukazovateľoch a tiež z hľadiska množstva povýšení spolupracovníkov na vyššie pozície. Ján Müller, Partner spoločnosti, ho tiež označil za mimoriadne náročný. O to viac si dosiahnuté výsledky cení a v rozhovore približuje novinky, ktoré spoločnosť pre klientov a spolupracovníkov pripravuje.

Ako by ste zhodnotili rok 2018 z pohľadu spoločnosti PARTNERS GROUP SK?
Uplynulý rok bol najúspešnejším rokom v doterajšej histórii spoločnosti. Bol rekordný vo všetkých kľúčových ukazovateľoch, z hľadiska objemu sprostredkovaného obchodu, počtu sprostredkovaných zmlúv, celkového počtu zaregistrovaných sprostredkovateľov a takisto z pohľadu počtu a významu povýšení spolupracovníkov vo firme. Neexistuje pozícia, na ktorú by sme niekoho minulý rok nepovýšili, dokonca aj na najvyššiu pozíciu Plánu kariéry, na pozíciu Partnera, bol v apríli povýšený Pavol Šulej. To všetko sa podarilo dosiahnuť napriek tomu, že rok bol mimoriadne náročný a turbulentný z pohľadu veľkých zmien na finančných trhoch a v oblasti regulácie. Nové okolnosti u našich strategických partnerov zohrali tiež svoju rolu. Vzhľadom na to sme rok zvládli ukážkovo, čím sme potvrdili našu spoľahlivosť, dôležitosť a strategickosť. Zároveň sa nám podarilo úspešne rozbehnúť viaceré nové projekty. Uviedli sme tematické welcome semináre, zamerané predovšetkým na generáciu mileniálov. Rozpracovali sme Projekt 25 do 25, v rámci ktorého mimoriadne investujeme do rozvoja mladých talentovaných spolupracovníkov. Úspešne pokračujeme v projekte Start Up, ktorého hlavnou myšlienkou je podporiť spolupracovníkov pri využívaní najmodernejších postupov a technológií pri práci s klientmi. Vytvorili a nadviazali sa tiež nové regionálne spolupráce. To všetko sú dôležité projekty, ktoré určite prinesú v budúcnosti výsledky.

Na čo sa zo strategického hľadiska zameriavate v najbližšom období?
V súčasnosti je to predovšetkým úspešná aplikácia a zapracovanie zmien, projektov a noviniek. Po rekordných obdobiach môže prísť uspokojenie, a to je riziko, ktorému musíme čeliť. Našou úlohou je ďalej pokračovať v dynamickom raste a dokázať, že sme špička na trhu. Naším strategickým cieľom je etablovať sa na trhu nielen ako sprostredkovateľská spoločnosť, ale aj ako finančný holding. Ďalšou výzvou je nábor a rozvoj osobností v rámci firmy, a tým výkonové a personálne posilnenie stredného a vyššieho manažmentu.

Aké novinky pripravujete pre klientov?
Dlhodobo sa zameriavame na rozvoj nášho nosného produktu, a tým je finančný plán. Sme prví a jediní, kto vytvára pre klienta finančný plán na základe presne zadefinovaných pravidiel, pretože optimálne riadenie rodinných financií ich bezpodmienečne vyžaduje. Boli sme tiež prví, kto začal finančný plán komunikovať smerom k verejnosti, uvádzať ho do praxe, a túto myšlienku sme rozvíjali ďalej. Finančný plán je zameraný na ciele a úžitok pre klienta.

Čím sa tento prístup odlišuje od iných na trhu?
Naším cieľom je budovať klientovi aktíva, aby bohatol. Nezameriavame sa na parametre. Na trhu je štandardom predávať produkty, ktoré vo väčšine prípadov generujú iba pasíva. Finančný plán je jedinečný tým, že je komplexný a zameraný na celoživotný prínos pre klienta. V tejto súvislosti ak tuálne pracujeme na uvedení nového nástroja, ktorým je Life Planner.

Čo konkrétne Life Planner prináša?
Life Planner ukazuje klientom možnosti naplnenia ich cieľov, ak ich financie budú optimálne riadené podľa presne zadefinovaných pravidiel. Zároveň klientovi vizualizuje koreláciu medzi jednotlivými cieľmi. Aj keď je to štandardizovaný nástroj, stále zachováva individuálny prístup ku každému klientovi. Life Planner pomáha zabezpečiť klientovi komplexnosť služby.

Je Life Planner prínosom aj pre sprostredkovateľov a ich prácu?
Je mimoriadnym prínosom, pretože zrýchľuje, zjednodušuje, uľahčuje a profesionalizuje prácu – zrýchľuje pochopenie princípov finančného plánu, zjednodušuje objasňovanie služby, uľahčuje prípravu, pomáha efektivite v systéme práce a porozumeniu poskytovanej služby. Čím zrozumiteľnejšie dokážeme klientovi odkomunikovať ponúkanú službu, tým je väčší predpoklad, že ju bude ochotne využívať. Life Planner zároveň pomáha spolupracovníkom zvizualizovať úžitok pre klienta vyplývajúci z našej služby. V súčasnosti zaznamenávame v hospodárstve Slovenskej republiky rekordnú priemernú mzdu. To znamená, že priemerné príjmy sa neustále zvyšujú. Na jednej strane to pomáha nášmu sektoru, no ak by sme chceli zvyšovať príjem pre našich spolupracovníkov, máme na výber dve možnosti. Prvou možnosťou je zvyšovanie percentuálnej provízie za sprostredkovaný obchod, čo by však išlo na úkor klienta. To je proti našej filozofii a nikdy sme to nerobili. Pri vzniku firmy sme si dokonca ako prví na trhu dobrovoľne znížili výšku provízie, aby sme tým ochránili financie klientov a pomohli im tak bohatnúť. Druhou možnosťou je investovanie veľkého množstva času a peňazí zo strany firmy do vývoja technologických akcelerátorov, ako je Life Planner, ktorý významne skracuje potrebný čas na uzavretie obchodu s klientom. Pre lepšiu predstavu uvediem, že špecializované tímy na jeho vývoji pracovali 1,5 roka. Ak sprostredkovateľ za tú istú jednotku času dokáže vďaka takejto technologickej pomôcke, v sprievode s responzívnou analýzou, uzavrieť viac obchodov s klientmi, firma mu tým vlastne pomôže významne zvýšiť svoj príjem. To je veľké plus, ktoré Life Planner prináša, spolu s nevyčísliteľne pozitívnymi vplyvmi na osobné financie našich klientov.