Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Rozhovory o úspechu

12.05.2014

Nomináciu na Managementtrip si spolupracovníci Senior Managera Jozefa Ďurajku zaslúžili svojimi výkonmi. Opýtali sme sa ich, akým spôsobom sa im darí dosahovať dobré výsledky, a oni sa ochotne podelili o skúsenosti zo svojej doterajšej kariéry.

Nomináciu na Managementtrip si spolupracovníci Senior Managera Jozefa Ďurajku zaslúžili svojimi výkonmi. Opýtali sme sa ich, akým spôsobom sa im darí dosahovať dobré výsledky, a oni sa ochotne podelili o skúsenosti zo svojej doterajšej kariéry.


1. Čo vnímate ako kľúčové na dosiahnutie aktuálnych výsledkov?

2. Čo by ste napriek tomu urobili inak a lepšie?

3. Aké sú vaše najbližšie kroky pre dosiahnutie ďalšieho posunu v kariére?


Martina Turčanová, Executive Manager:

1. Prvoradé bolo rozhodnutie, že chcem zmenu. Zároveň bolo dôležité, že sa mi podarilo do biznisu získať dvoch kľúčových ľudí, ktorí boli hneď od začiatku plní entuziazmu a presvedčenia. Všetko sa to naštartovalo vďaka systémovému prvku manažérskej prípravky na jeseň roku 2012 a zopakovalo sa na jar 2013, ktorý je u nás spojený s aktívnym prístupom k náboru. Práve počas neho sme maximálne využili vlastné databázy a oslovili do spolupráce predovšetkým našich známych, ktorí nám dôverujú. A to prinieslo svoje ovocie v lete 2013, keď sa mi podarilo povýšiť na pozíciu Team Managera o 4 mesiace na pozíciu Executive Manager.

2. Musím sa priznať, že som si po tomto období akoby „vydýchla“ a do ďalšej manažérskej prípravky som ochraňovala to, čo som mala, namiesto toho, aby som aktívne pokračovala v činnostiach, ktoré mi priniesli tieto výsledky. Spätne to hodnotím ako krok späť, a pritom som naň bola upozorňovaná z viacerých strán.

3. Mojím cieľom je dobudovať širokú základňu priamych štruktúr, v čom mi pomáha aj nová forma vzdelávania pre nových ľudí Post info. Pracujeme hneď od začiatku na budovaní vlastnej firmy, čo pomáha správnemu nastaveniu nových spolupracovníkov hneď od začiatku spolupráce. Zároveň pracujem aj na budovaní štruktúr v nových regiónoch, kde musíme implementovať fungujúce systémové prvky z existujúcich pobočiek a zopakovať dosiahnuté nadštandardné výsledky.

Renáta Ilčíková, Executive Manager:

1. V prvom rade to bola jasná komunikácia cieľa spolupráce, a tým je podnikanie. Tomu som následne prispôsobila aj činnosti, hoci som veľmi nerozumela tomu, prečo a čo mi to prinesie, či už to bola príprava a tvorba databázy, Call party, ponuky do spolupráce, absolvovanie manažérskej prípravky hneď v druhom mesiaci spolupráce a zároveň 100 % účasť na všetkých vzdelávaniach.
Avšak mimoriadne veľkú úlohu tu zohrala dôvera. Keďže som človek, ktorý sa nerád učí na vlastných chybách, dávalo mi neuveriteľný zmysel počúvať rady ľudí, ktorí sú úspešní a boli aj sú vždy pripravení a ochotní pomôcť.

2.  Zamerala by som sa určite na šírku štruktúry a nebála by som sa mať viac spolupracovníkov naraz.

3. Zameriavam sa na rozvoj priamej línie spolupracovníkov a podporu ľudí vo svojom tíme. V praxi to znamená, že sa nesústreďujem len na minimálne kritériá v rámci kariérneho plánu. Ak chcem mať z čoho vyberať kvalitných spolupracovníkov, musím mať dostatočne silný nábor. Takto mám omnoho väčšie šance, že v mojom tíme vyrastie úspešný spolupracovník.

Roman Škrteľ, Team Manager:

1. Na začiatku bolo presvedčenie, že tento biznis je ideálnou formou na podnikanie. Rozhodnutie vstúpiť do spoločnosti považujem po výbere svojej manželky za najlepšie rozhodnutie v živote. Za posledné obdobie mám veľkú radosť z prírastkov v našom tíme. V štruktúre mi pribudlo osem spolupracovníkov, z toho päť v priamej línii. Je to výsledkom zvýšených náborových aktivít za posledný polrok a dôrazom na budovanie šírky štruktúry.

2. Úplne inak by som pristúpil k príprave podnikať so spoločnosťou PARTNERS GROUP SK. Mám na mysli prácu a veľkosť databázy, ako aj jej dopĺňanie cez referencie – to sú veci, ktoré si myslím, že som na začiatku podcenil.

3. Mám odvážne ciele spojené s rozbehom nových regiónov a prvými manažérskymi povýšeniami. Bolo by chybou spoliehať sa na súčasný stav a prestať sa venovať náboru. Chcem využiť projekt manažérskej prípravky a najmä Kurz majiteľov na akceleráciu smerom k rozšíreniu tímu na dvanásť priamych spolupracovníkov. Osobný príklad je v našom biznise prvoradý a som si vedomý, že o budúcnosti vlastnej firmy rozhodujem len ja sám.