Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Slávnostné otvorenie priestorov oddelenia vzdelávania

16.01.2019

Dňa 14. novembra tohto roku boli v Ružomberku slávnostne otvorené nové priestory oddelenia vzdelávania spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Oficiálneho otvorenia sa zúčastnili predstavitelia vedenia spoločnosti a pozvaní hostia.

Na slávnostnom otvorení priestorov oddelenia vzdelávania sa zúčastnil Juraj Juras, generálny riaditeľ spoločnosti, Pavol Šulej, Partner spoločnosti, Jozef Bartánus, riaditeľ pre vzdelávanie, a Monika Remiašová, marketingová manažérka spoločnosti. Medzi hosťami podujatia boli vybraní riaditelia a manažéri PARTNERS GROUP SK.

Juraj Juras vo svojom príhovore zdôraznil: „Práve kontinuálne vzdelávanie spolupracovníkov má významný vplyv na poskytovanie kvalitných a profesionálnych služieb klientom a tým plní významnú úlohu pri dosahovaní cieľov a výsledkov našej spoločnosti. Kvalita prostredia, v ktorom sa vzdelávacie aktivity realizujú, samozrejme, prispieva k ich úspešnému priebehu.“

Aj z uvedených dôvodov sa vedenie spoločnosti rozhodlo zriadiť moderné vzdelávacie pracovisko, ktoré spĺňa vysoké štandardy na realizáciu vzdelávacích aktivít a poskytuje priestorové a technické vybavenie na najvyššej úrovni. Priestor zároveň poskytuje potrebné zázemie pre činnosť tímu oddelenia vzdelávania. V nových priestoroch sa konajú kurzy, ktoré oddelenie poskytuje spolupracovníkom spoločnosti, ako napríklad Náborová akadémia, Obchodné zručnosti, Finančná sloboda a rôzne manažérske kurzy. Prebiehajú tu aj centrálne certifikácie, odborné skúšky, assessment centrá, manažérske konzultácie a podobne. Keďže spoločnosť PARTNERS GROUP SK má početnú sieť pobočiek po celom Slovensku, viacerí spolupracovníci ocenili situovanie vzdelávacieho centra v Ružomberku, čo pre mnohých znamená jednoduchšiu dostupnosť k vzdelávacím aktivitám.

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo zrealizovať projekt nových priestorov oddelenia vzdelávania. Náš tím zastrešuje celý komplexný vzdelávací systém spoločnosti, a to od stratégie a koncepcie cez jeho prípravu vzdelávacích aktivít a pomôcok až po samotnú realizáciu vzdelávacích aktivít. Samostatné priestory nám umožnili zabezpečiť mnoho vzdelávacích aktivít a kurzov pod jednou strechou, predstavujú vzdelávacie zázemie pre všetkých spolupracovníkov spoločnosti a zároveň sú pre celý náš tím zodpovedajúcim priestorom s potrebným vybavením,“ skonštatoval pri tejto príležitosti Jozef Bartánus, riaditeľ pre vzdelávanie.

Po úvodných príhovoroch vedenia spoločnosti nechýbal prípitok a symbolické prestrihnutie pásky. Bezprostredne po slávnostnej časti sa uskutočnilo pracovné stretnutie projektového tímu, zameraného na optimalizáciu postupov pri práci s klientom, na ktorom sa zúčastnili vybraní manažéri našej spoločnosti.

„Veríme, že služby ktoré oddelenie vzdelávania poskytuje našim spolupracovníkom v novootvorených priestoroch, budú ešte efektívnejšie prispievať k napĺňaniu strategických cieľov spoločnosti PARTNERS GROUP SK,“ dodal na záver Jozef Bartánus.