Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Súťaž Kam sa mince kotúľajú štartuje začiatkom apríla

30.03.2016

Nadácia PARTNERS a webový portál DobréNápady.sk spúšťajú i v tomto školskom roku finančno-vedomostnú súťaž KAM SA MINCE KOTÚĽAJÚ. Žiaci II. stupňa ZŠ a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií sa môžu počas apríla zapojiť do finančného súboja a vyhrať jednu z piatich čítačiek Kindle. Súťaž odštartuje 1. 4. 2016.

Nadácia PARTNERS a webový portál DobréNápady.sk spúšťajú i v tomto školskom roku finančno-vedomostnú súťaž KAM SA MINCE KOTÚĽAJÚ. Žiaci II. stupňa ZŠ a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií sa môžu počas apríla zapojiť do finančného súboja a vyhrať jednu z piatich čítačiek Kindle. Súťaž odštartuje 1. 4. 2016.

Zámerom súťaže je vzbudiť u žiakov záujem o problematiku finančnej gramotnosti a zároveň rozšíriť ich vedomosti v oblasti financií a hospodárenia s nimi. Súťaž je určená žiakom II. stupňa ZŠ a príslušných ročníkov 8. ročných gymnázií s odporučením pre siedmy, ôsmy a deviaty ročník, prípadne sekundu, terciu a kvartu. Prvý ročník súťaže Kam sa mince kotúľajú mal u žiakov mimoriadny ohlas, svoje finančné vedomosti si dovedna otestovalo 4 901 žiakov z celého Slovenska.

Druhý ročník súťaže Kam sa mince kotúľajú bude prebiehať formou online testu od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2016. Do súťaže budú zaradení žiaci, ktorí sa v stanovenom termíne po vyplnení online testu zaregistrujú na webovej stránke www.dobre-napady.sk. Test bude obsahovať 3 témy, každú s piatimi  podotázkami. Žiaci budú v rámci jednotlivých úloh vyberať jeden správny variant odpovede z viacerých ponúkaných možností.

Súťaž je organizovaná Nadáciou PARTNERS a webovým portálom DobréNápady.sk pod hlavičkou dlhodobého vzdelávacieho projektu Deň finančnej gramotnosti, ktorý sa zameriava na zvyšovanie povedomia v oblasti finančnej gramotnosti. Projekt zastrešuje mnohé vzdelávacie aktivity pre školákov, študentov, no napríklad i seniorov. Pre stredoškolákov nadácia organizuje vedomostnú súťaž Finančná olympiáda a vzdelávací cyklus Finančná akadémia, v ktorom dostávajú študenti zaujímavou cestou návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu. Ďalšou z dlhodobých aktivít je spolupráca nadácie s Univerzitou tretieho veku Žilinskej univerzity, dvojsemestrálny kurz Finančnej gramotnosti poskytuje seniorom základnú orientáciu vo svete peňazí, ako aj návyky finančného plánovania a rady finančnej sebaobrany.