Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Vytvárame inšpiratívne podnikateľské prostredie

15.03.2018

Kariéra v spoločnosti PARTNERS GROUP SK je postavená na podnikateľských princípoch a zásluhovom systéme. Ponúka príležitosť splniť si svoj sen o vlastnom podnikaní, no využívať pritom zázemie stabilnej spoločnosti a overené know-how. Kariérne príležitosti v spoločnosti približuje Marcel Kohút, Partner PARTNERS GROUP SK.

Kariéra v spoločnosti PARTNERS GROUP SK je postavená na podnikateľských princípoch a zásluhovom systéme. Ponúka príležitosť splniť si svoj sen o vlastnom podnikaní, no využívať pritom zázemie stabilnej spoločnosti a overené know-how. Kariérne príležitosti v spoločnosti približuje Marcel Kohút, Partner PARTNERS GROUP SK.

Ako vyhľadávate a vyberáte nových spolupracovníkov?

Najviac sa nám osvedčilo vyberať si adeptov na kariéru v našej spoločnosti na základe referencie. Kariéra v našej spoločnosti je nastavená tak, že umožní uspieť každému, kto je ochotný na sebe pracovať a pre svoj úspech veľa urobiť. Vychádzame z toho, že človek by mal mať ambície a chcieť byť úspešný. To ostatné ho vieme naučiť. Schopných ľudí je totiž na trhu veľmi veľa, ale ochotných až tak veľa nie.

Viete dopredu povedať, kto bude v tejto sfére úspešný?

Postupom času sme identifikovali skupiny kandidátov, z ktorých sa stávajú úspešní spolupracovníci. Sú to ľudia, ktorých predispozície sú predpokladom úspechu v oblasti finančných služieb a táto forma kariérnej príležitosti je pre nich mimoriadne atraktívna. Sú to ženy a matky, bývalí športovci, mladí ľudia a tiež ľudia, ktorí pracovali alebo v súčasnosti pracujú v zahraničí.

Dotknime sa jednotlivých skupín. Nie je rodinný život v kontraste s vysokým nasadením pri budovaní kariéry?

V skutočnosti je to presne naopak. Ženy si v role matky potrebujú zadeliť čas a mať flexibilnú prácu. Koľko zamestnávateľov im reálne pritom vychádza v ústrety? Pritom ženy chcú byť pre rodinu ekonomicky prínosné, chcú sa rozvíjať a realizovať.

Kariéra vo finančných službách je jedinečná v tom, že ponúka možnosť budovať si vlastnú kariéru postupne a svoje aktivity prispôsobiť dostupnému časovému fondu. Naši spolupracovníci si organizujú svoj pracovný harmonogram podľa svojich preferencií a určovať si vlastné tempo rozvoja kariéry.

Spomenuli ste bývalých športovcov. Ako idú financie a športová kariéra dohromady?

Viac, než čokoľvek iné. Podnikanie je súťaž, podnikateľ je súťažiaci. Športovci majú súťaž zakódovanú vo svojej DNA. Sú nastavení na rast, zlepšovanie sa, prekonávanie prekážok, dosahovanie cieľov a víťazstiev. Vedia, že musia trénovať, pracovať na sebe a byť disciplinovaní. Vo svojom živote sa naučili vyrovnávať s neúspechom a berú ho ako prirodzenú súčasť cesty za úspechom. Pracovali v tímoch, s trénermi. Vedia sa adaptovať v prostredí, v kolektíve, orientujú sa vo vzťahoch. Skrátka, majú všetky predpoklady na to, aby sa stali úspešnými v akejkoľvek oblasti.

Športovec má teda po ukončení kariéry vysoký predpoklad využiť vlastnosti, ktoré si dlhodobo budoval, aj v oblasti podnikania vo finančných službách. My netvrdíme, že športovci vedia túto profesiu automaticky dobre zvládnuť, ale hovoríme, že ich to vieme naučiť. Záleží však na každom jednotlivcovi, ktorý musí chcieť a pracovať na sebe, doplniť si vzdelanie a získať ďalšie schopnosti.

Mladí ľudia. Vo vašej spoločnosti im je venovaný projekt 25 do 25. O čo ide?

Nová generácia vždy prináša novú energiu a obrovský potenciál. V súčasnosti si však ešte stále mnoho firiem zakladá na skúsenostiach. My tvrdíme príležitosť v tom, že mladí ľudia si môžu osvojiť návyky a prístup, ktorý im pomôže uspieť v nasledujúcich rokoch. Spomínaný projekt je motiváciou pre mladých ľudí, aby na sebe pracovali a získavali skúsenosti. 25 spolupracovníkov vo veku do 25 rokov získa na základe splnených kritérií prístup k unikátnemu vzdelávaniu, získajú podporu a príležitosť rozvíjať sa a učiť sa od najlepších z našej spoločnosti.

Spoluprácou s nami získajú mladí cennú prax, rozhľad a podnikateľské základy, ktoré sú z môjho pohľadu v dnešnej dobe na trhu práce neoceniteľné. Navyše, nejde o statickú pozíciu v zastabilizovanej nadnárodnej korporácii, ale flexibilné pôsobenie v startupovom podnikateľskom modeli. Každý má možnosť realizovať svoj vlastný projekt, byť súčasťou inovatívneho prostredia a využívať nové technológie nášho biznisu.

Spomenuli ste tiež ľudí pracujúcich v zahraničí. Čo je pre túto skupinu na podnikateľskej príležitosti vo finančných službách atraktívne?

Títo ľudia vycestovali do zahraničia za lepšími životným štandardom, no uvedomujú si, že si ho musia zabezpečiť tvrdou prácou. Som presvedčený, že vysokú životnú úroveň si môžeme zabezpečiť aj na Slovensku, ak na tom budeme systematicky pracovať. Tí, ktorí si skúsenosť v zahraničí urobili, no ťahá ich to domov, často vyhľadávajú zaujímavé príležitosti a mnohí z nich našli úspešné uplatnenie v našej spoločnosti. Naše hodnoty a filozofia sú v súlade s ich cieľavedomosťou a predstavou o rozvoji a ohodnotení.