Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Vzdelávanie v Partners Group SK v roku 2010

02.05.2011

Vzdelávanie v spoločnosti Partners Group SK sa od jej vzniku považuje za základný predpoklad úspešného rozvoja spolupracovníkov. Preto sme v uplynulom roku s interným firemným vzdelávaním nielen neustali, ale naopak, do koncepcie vzdelávania sme zaradili ďalšie významné projekty.

Vzdelávanie v spoločnosti Partners Group SK sa od jej vzniku považuje za základný predpoklad úspešného rozvoja spolupracovníkov. Preto sme v uplynulom roku s interným firemným vzdelávaním nielen neustali, ale naopak, do koncepcie vzdelávania sme zaradili ďalšie významné projekty.

Od začiatku roka 2010 bol do procesu prípravy nováčikov zakomponovaný prvok Centrálnych certifikácií. Cieľom bolo poskytnúť spätnú väzbu pre manažérov na úroveň základného vzdelávania a tým ešte zvýšiť úroveň prípravy nováčikov. Na základe výstupov z Centrálnych certifikácií boli v polovici roka prehodnotené požiadavky na pripravenosť nováčikov. Výsledkom je, že sme dokázali zvýšiť úspešnosť zapracovania nových spolupracovníkov z necelých 40 % v prvom polroku na takmer 70 % v druhej polovici roka, čo je výrazný kvalitatívny posun. Ďalšia pridaná hodnota Centrálnych certifikácií sa rysuje s požiadavkou vykonávania odborných skúšok, ktoré budú ich súčasťou.

V máji sme predĺžili licenciu na kurz Finančná sloboda, ktorý je už druhý rok dôležitou súčasťou prípravy spolupracovníkov na pozícii Consultant. Prostredníctvom tohto kurzu získajú spolupracovníci v simulovaných podmienkach 30-ročné skúsenosti na finančných trhoch, čo im poskytne nadhľad a neoceniteľné skúsenosti, ktoré môžu využiť pri zostavovaní portfólií a riadení osobných financií reálnych klientov.

Cyklus riaditeľského vzdelávania (pre riaditeľov a M3) v roku 2010 pokračoval témami zameranými na LEADERSHIP. Pozícia riaditeľa a budúceho riaditeľa nie je len o nadobudnutých znalostiach, zručnostiach a získanej praxi, ale vyžaduje aj rozvoj strategického myslenia, hlbšie schopnosti v oblasti vedenia a upevňovanie návykov silných vodcovských osobností. Práve rozvoj v týchto oblastiach bol cieľom riaditeľského vzdelávania v uplynulom roku.

Významnými projektmi minulého roku boli aj práce na témach v rámci e-learningu. Boli spracované kurzy Prezentátor, AOF a Servis. Najdôležitejšou úlohou v tejto oblasti bola príprava osobitného finančného vzdelávania dostupného pre spolupracovníkov spoločnosti prostredníctvom e-learningu a tým vytvorenie podmienok a podpory na úspešné zvládnutie odborných skúšok.

So vzdelávaním určite súvisí i koncept vzdelávania na stredných školách, ktorý sme v rámci programu sociálnej zodpovednosti úspešne naštartovali v spolupráci so spoločnosťou Pioneer Investments v posledných mesiacoch minulého roka.

Samozrejme, v závere roka boli rozpracované nové témy a okruhy, ktoré sa stanú súčasťou vzdelávania v roku 2011. Novým prvkom v pláne vzdelávania je projekt START UP, ktorý je koncipovaný ako podpora v rámci zapracovania nových spolupracovníkov. Home Office zastreší preškolenie nových spolupracovníkov v administratívnej oblasti, v pravidlách a procesoch vytvárajúcich zázemie spoločnosti Partners Group SK. Súčasťou sú aj témy ako napríklad kariéra alebo akciový program zastrešené členmi Riaditeľskej rady.

Významné zlepšenia v tomto roku čaká aj vzdelávanie pre manažérov v rámci Management Development Center (MDC). Jednou z noviniek v tejto oblasti napríklad bude, že sa na ňom okrem úspešných manažérov a riaditeľov budú podieľať aj špičkoví externí školitelia.