Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Vždy si dávam odvážne ciele

23.11.2017

Prvý kontakt s finančnými službami zažil počas svojej predošlej aktívnej športovej kariéry. Uvedomil si, aké množstvo možností ponúka finančný trh, a urobil rozhodnutie. V spoločnosti PARTNERS GROUP SK pôsobí od jej vzniku a dnes zastáva pozíciu Managing Director. Príbeh svojej kariéry rozpráva JOZEF ĎURAJKA.

Prvý kontakt s finančnými službami zažil počas svojej predošlej aktívnej športovej kariéry. Uvedomil si, aké množstvo možností ponúka finančný trh, a urobil rozhodnutie. V spoločnosti PARTNERS GROUP SK pôsobí od jej vzniku a dnes zastáva pozíciu Managing Director. Príbeh svojej kariéry rozpráva JOZEF ĎURAJKA.

K finančným službám som sa dostal cez odporúčanie a napriek tomu, že som si nevedel predstaviť pôsobenie v oblasti financií, mal som vysoký stupeň dôvery v osobe odporúčateľa a so stretnutím som súhlasil. Pri predstavení finančnej služby som si uvedomil, že je obrovské množstvo možností na finančnom trhu a aj ja sám mám mnoho cieľov, iba moje reálne finančné možnosti boli v tom čase veľmi nízke. Vtedy som dostal možnosť pozrieť sa na poskytovanie služieb aj z druhej strany a cez realizáciu cieľov a potrieb iných si môcť realizovať aj tie svoje.

Čo vnímam spätne ako svoju obrovskú výhodu na začiatku spolupráce, bolo, že som mal tak neskutočne odvážne ciele, že aj teraz, keď sa k nim postupne približujem, zdajú sa mi stále veľmi ťažko dosiahnuteľné. No pri každej náročnej situácii ma držia v pozornosti a to mi dáva obrovské množstvo energie. V začiatkoch som si uvedomoval absenciu základného finančného či obchodného vzdelania, a tak som sa prioritne zúčastňoval všetkých dostupných vzdelávaní. Všetky nadobudnuté informácie a zručnosti som sa okamžite snažil aplikovať do praxe. Doteraz si pamätám, ako som cestoval za vzdelaním každý týždeň do rôznych kútov Slovenska. Vedieť správne nakombinovať rôzne dopravné prostriedky verejnej dopravy bolo niekedy nielen zaujímavé, ale často aj nemožné. Nikdy sa ma však nikto nepýtal, ako sa tam dostanem. Iba ja som vedel, že tam určite budem. Tá túžba po zmene bola silnejšia ako všetky prekážky s ňou spojené a obrovskú úlohu zohralo aj prostredie, v ktorom som sa pohyboval. V podobe vtedajšieho Executive Managera som mal vzor úžasne energického a ambiciózneho muža, u ktorého som tiež cítil veľký záujem o môj úspech. Doteraz rád spomínam na svoju hlášku po kúpe prvého automobilu asi po 2 rokoch od začiatku podnikania: „Stačí mi iba taká odmena, ktorá mi vždy zabezpečí plnú nádrž na rozvoj podnikania.“ Postupne som začal kariérne rásť a popri tom sa mi otvárali nové možnosti vzdelávania alebo stretnutí s úspešnými ľuďmi, ktorí  začali formovať mňa a tým aj moju kariéru. Som presvedčený, že od každého človeka sa dá niečo zaujímavé naučiť – minimálne to, čomu sa mám do budúcna vyhnúť.

Prvotná fáza bola hlavne o nadšení a obrovskom množstve impulzov, ktoré ma ovplyvňovali. Najvýraznejšia zmena, ktorá mala najväčší vplyv na môj ďalší rozvoj a tým aj na kariérny rast, bol vznik spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Na prvom stretnutí mi Marcel Kohút, dnes Partner spoločnosti, naznačil možnosť byť pri zrode niečoho úplne nového. Vtedy som si ešte neuvedomoval, čo to skutočne znamená. Vedel som však celkom určite, že chcem poskytovať službu, ktorá bude kvalitatívne úplne iná, než bolo štandardom v tom čase na trhu. Popri kvalite služby pre klienta som si uvedomoval, že sa výrazne zvýšia aj podnikateľské príležitosti s ponukou diametrálne inej služby ako tej, čo dokáže poskytovať hocijaký iný sprostredkovateľ na trhu. Výraznú úlohu zohrala aj dôvera v ľudí, ktorí boli za vznikom myšlienky finančných služieb INAK. V osobe Partnera spoločnosti, Jána Müllera, som videl človeka, ktorý je oddaný, dokonca až posadnutý myšlienkou zmeniť trh v poskytovaní finančných služieb, a spoločne s pánom Kohútom vytvorili prostredie, ktoré mi poskytovalo a stále poskytuje nové výzvy a impulzy a kde môžem naplno zužitkovať svoje silné stránky.

Keď sa zamýšľam nad mojimi začiatkami, tak popri obrovských cieľoch išla ruka v ruke aj pracovitosť a odloženie uspokojenia na neskôr. Moja stratégia bola veľmi jednoduchá a zároveň veľmi zaväzujúca „do pozície riaditeľa investovať všetko do posledného eura späť do vlastného podnikania“. Nepripúšťal som si neúspech a jediná cesta bola cesta úspechu. Počas budovania štruktúry som sa naučil, že viac ako objasňovať, „čo a prečo robiť“, je najlepšie to najskôr urobiť a až následne ukázať výhody, ktoré to prinieslo. Dám príklad z nášho riaditeľstva. V roku 2010 som sa zasekol na pozícii Executive Managera a nevedel som sa posunúť. Energiu som presmeroval na budovanie priamej štruktúry, z ktorej sa mi následne vyprofilovali z úplných nováčikov súčasní Executive Manageri Roman Škrteľ a Renáta Ilčíková, ktorí priniesli taký impulz do štruktúry, aký som nevedel dosiahnuť žiadnym iným spôsobom. Som presvedčený, že to najlepšie, čo môže urobiť manažér pre svoju štruktúru, je zabezpečiť rozvoj cez získavanie lepších ľudí do štruktúry, ako aktuálne má, a tá následná energia je potom neopísateľná.

Jedna vec je získať zaujímavých ľudí a druhá je ich vedieť rozvíjať. V už vyššie spomínanom roku som popri práci na štruktúre využil príležitosť byť súčasťou manažérskej prípravky pánov riaditeľov Mária Rybára a Pavla Šuleja a spätne to vyhodnocujem ako jedno z najdôležitejších rozhodnutí. Získal som iný pohľad na vedenie cez osobný príklad a riešenie situácií, ktoré vznikajú takmer vždy pri budovaní štruktúry. Hneď od nasledujúceho roku bola manažérska prípravka súčasťou vzdelávania aj v našej štruktúre a som presvedčený, že mala taktiež veľký vplyv na naše neskoršie výrazné rasty. Keby som mal niečo odporučiť spolupracovníkom, ktorí majú túžbu rásť, povedal by som, nech sa nesústredia na vyhľadávanie vecí, ktoré v ich okolí, resp. manažmentoch nefungujú, ale aby hľadali ľudí a spôsoby, ktoré im pomôžu sa posunúť.

Po povýšení na pozíciu Senior Manager som zažíval najkrajšie biznisové a aj osobné obdobie, ktoré sa prejavilo aj tým, že následne po 1,5 roku sme spolu s tímom dosiahli povýšenie na riaditeľskú pozíciu. Na druhej strane som istým spôsobom stratil ostražitosť a začal som sa správať ako nezodpovedný politik, ktorý zavádza opatrenia až vtedy, keď musí, a nie vtedy, keď sú potrebné. Za to krátke obdobie od povýšenia na riaditeľskú pozíciu som už zažil  situácie, ktoré ma naučili viac, ako som sa naučil za celý čas predtým. Začal som si uvedomovať, že väčšina vecí je len taká, ako  ju vidíte. Základnú vec, ktorú potrebujete mať zvládnutú, je mať pod kontrolou samého seba. Ako vlajkonosič vízie, hodnôt, pravidiel a v neposlednom rade úspechu som postupne začal objavovať ešte intenzívnejšie čaro práce s rôznymi úrovňami spolupracovníkov. Od úplných začiatočníkov cez úspešných obchodníkov, manažérov až po vedenie spoločnosti. Aktuálne cítim obrovské nadšenie tak vo svojej štruktúre, ako aj naprieč celou spoločnosťou, čo nám dáva predpoklad na výchovu novej generácie úspešných manažérov, riaditeľov a partnerov, ktorí využijú svoje danosti spoločne s funkčným systémom spoločnosti na rozvoj vlastného podnikania. Som presvedčený, že všetko je o rozhodnutí a hľadaní spôsobov na dosiahnutie cieľa. Pokiaľ na svojej ceste nezabudnem, že úspech či už klientov, spolupracovníkov, resp. obchodných partnerov je základným kameňom môjho úspechu, tak je vysoký predpoklad, že budem nielen úspešný, ale aj skutočne šťastný.