Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

ZAHRANIČNÁ EXPANZIA JE OSOBNÁ AJ PROFESIONÁLNA VÝZVA

19.04.2018

Tomáš Škultéty, Executive Manager, využil príležitosť a ako prvý zo spolupracovníkov spoločnosti PARTNERS GROUP SK sa rozhodol realizovať projekt expanzie do Bulharska. V súčasnosti pracuje na naplnení svojho cieľa, ktorým je vybudovať čo najsilnejšiu štruktúru v Sofii a pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí využívať profesionálnu finančnú službu.

Tomáš Škultéty, Executive Manager, využil príležitosť a ako prvý zo spolupracovníkov spoločnosti PARTNERS GROUP SK sa rozhodol realizovať projekt expanzie do Bulharska. V súčasnosti pracuje na naplnení svojho cieľa, ktorým je vybudovať čo najsilnejšiu štruktúru v Sofii a pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí využívať profesionálnu finančnú službu.

Čím vás zaujal bulharský trh?

Po oboznámení s trhovou situáciou ma zaujali priaznivé podmienky na finančnom, ako aj personálnom trhu. Zavážila tiež penetrácia finančných služieb, ktorá predstavuje potenciál. Po zvážení týchto aspektov som sa rozhodol túto príležitosť využiť.

Ako vzniklo rozhodnutie nasmerovať do Bulharska svoje podnikateľské aktivity?

Realizácia takéhoto náročného a rozsiahleho projektu, akým je zahraničná expanzia, je veľkou výzvou. A ja mám výzvy rád.

Bolo to teda spontánne rozhodnutie?

To by som nepovedal. Predchádzalo mu dlhodobé, postupné premýšľanie. Vykonal som si tiež prieskum. O tom, že chcem v Bulharsku rozvíjať biznis, som sa definitívne presvedčil až po niekoľkých cestách do Sofie. Prvú cestu som realizoval s priateľkou so zámerom otestovania a oboznámenia s prostredím. Dohodol som si prvé pohovory s rôznymi ľuďmi a mojím cieľom bolo zistiť, ako budú reagovať na predstavenú službu a podnikateľskú príležitosť. Výsledkom týchto úvodných rozhovorov bolo, že záujem o spoluprácu aj o využívanie finančnej služby ľudia prejavili. Tak som si potvrdil, že projekt dáva zmysel, a rozhodol som sa naplno pokračovať vo svojich aktivitách.

Ako sa vám pracuje s ľuďmi v tejto krajine?

Pracuje sa mi s nimi veľmi dobre, vnímam veľa paralel a podobností s nami Slovákmi. Napríklad obidva národy sme Slovania, postkomunistické krajiny, spoločná je aj historická črta, že Bulharsko bolo dlhé nadvládou Rakúsko-Uhorska. Preto teraz, keď máme slobodu, vnímam podobnú ambicióznosť a chuť presadiť sa. Samozrejme, vidím aj rozdiely. Bulharsko je balkánska krajina a to definuje niekoľko kultúrnych špecifík. Ľudia majú napríklad menšiu tendenciu sporiť a vyššiu tendenciu zadlžovať sa.

Aké je povedomie o finančnom plánovaní a aký majú ľudia prístup k tejto téme?

Povedomie o finančnom plánovaní je nízke. Navyše, ľudia takmer vôbec nevedia, že v tomto smere môžu využiť služby finančných odborníkov. Rovnako si dovolím konštatovať, že aj finančná gramotnosť je na nízkej úrovni. Ako pri každej inovácii a novej službe, samozrejme, aj teraz občas cítim z ľudí prvotnú nedôveru. Tá je však vyvážená zvedavosťou. Ľudí zaujíma, aké sú možnosti efektívnejšie si uložiť a zhodnocovať peniaze. V Bulharsku je v bankách uložených 95 % peňazí a pritom sú tam nulové úrokové sadzby. Verejnosť teda táto téma prirodzene zaujíma a to pri komunikácii využívame.

Darí sa vám oslovovať ľudí v súvislosti s kariérnou príležitosťou vo finančných službách?

Áno, ľudia sú otvorení novým príležitostiam.

Ako by ste charakterizovali trh v Bulharsku, napríklad v porovnaní so slovenským finančným trhom?

Ako som už spomenul, v Bulharsku je viac ako 95 % peňazí od ľudí uložených v bankách, na Slovensku je to okolo 70 %. V porovnaní so Slovenskom je v Bulharsku oveľa menšia penetrácia životného a neživotného poistenia. Investície do podielových fondov sú veľmi ojedinelé. V Bulharsku sú ešte vyššie úrokové sadzby pri úveroch, priemerná úroková sadzba pri hypotékach je približne 4 %, čo je zaujímavé, keďže bulharská mena je fixným kurzom naviazaná na euro. Toto všetko svedčí o nízkej úrovni finančnej gramotnosti, určite nižšej, než sme zvyknutí u nás na Slovensku. Je tu však aj viacero spoločných parametrov, napríklad veľmi podobný sociálny a dôchodkový systém, podobné daňové úľavy a štátne podpory pri finančných produktoch. Čo sa však týka finančnej služby ako takej, v Bulharsku prakticky neexistuje služba dlhodobého finančného plánovania. Takisto regulácia v oblasti finančného sprostredkovania je oveľa nižšia ako u nás. Tento trh sa bude v Bulharsku teda ešte len rozvíjať a pre nás ako spoločnosť je príležitosťou, že na ňom môžeme byť prítomní a môžeme pomáhať ho kreovať.

V čom konkrétne vidíte najväčšiu príležitosť?

Najväčšiu príležitosť a výzvu vidím v nájdení a vo výchove budúcich lídrov finančného sprostredkovania v Bulharsku. Môj plán je vybudovať čo najväčšiu štruktúru, aby sme tak mohli obsiahnuť čo najviac ľudí. Chceme čo najväčšiemu počtu ľudí predstaviť možnosť využívať profesionálnu finančnú službu a tiež kariérnu príležitosť v tejto oblasti.

Aké sú vaše očakávania v súvislosti s expanziou?

V najbližšom období je prvoradým cieľom vybudovať silné základy štruktúry v Sofii. Neskôr sa plánujem zamerať na expanziu do ostatných regiónov v rámci Bulharska.