Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Zamerať sa na cieľ je najdôležitejšie

25.07.2012

Zamerať sa na konkrétny cieľ a činnosť, ktoré vám prinesú výsledky. To pri príležitosti povýšenia na pozíciu Team Manager odporučil každému Dušan Zvalo. Za svoj cieľ si stanovil budovanie priamej štruktúry, s ktorou chce rozširovať podnikanie a ovplyvniť svoju kariéru.

Zamerať sa na konkrétny cieľ a činnosť, ktoré vám prinesú výsledky. To pri príležitosti povýšenia na pozíciu Team Manager odporučil každému Dušan Zvalo. Za svoj cieľ si stanovil budovanie priamej štruktúry, s ktorou chce rozširovať podnikanie a ovplyvniť svoju kariéru.

„Na Post infe pri téme Managing Directora Jozefa Krištofa ma zaujal obrázok, na ktorom bola vizualizácia slova ,focus‘. Práve v tomto momente som sa začal zaoberať otázkou zamerania sa na konkrétny cieľ,“ približuje momenty, ktoré ho podnietili na podnikateľské úvahy, D. Zvalo. „Zo systému vzdelávania, ktoré som absolvoval v spoločnosti PARTNERS GROUP SK, za kľúčové považujem navýšenie osobnej produkcie. Ísť vzorom a príkladom spolupracovníkom je rozhodujúce. Uvedené ciele pre mňa boli a stále sú prioritou číslo jeden, rovnako ako profesionalita činnosti v spoločnosti PARTNERS GROUP SK.“

Cieľom prispôsobuje Dušan Zvalo svoje aktivity, medzi ktoré patrí telefonovanie, obchodné ponuky, klientske stretnutia a rozširovanie databázy kontaktov. „Viac telefonujem, vo väčšom množstve dávam ponuky do aktívnej spolupráce a realizujem viac obchodných stretnutí s klientmi ako inokedy. Tieto činnosti sa mi jednoduchšie vykonávajú vtedy, keď si predstavím, aký výsledok mi to môže priniesť – či už vo forme nových spolupracovníkov, ktorí dodávajú energiu, alebo úspešne zrealizovaného obchodu,“ približuje.

Spolupracovníkov sa zvykne pýtať: „Aký výsledok ti môže priniesť daná aktivita?“ Keď prekonáme to, čoho sa obávame, úspech príde skôr či neskôr. Vždy pred stretnutím si spomenie na výrok, ktorý povedal Steve Jobs: „Ľudia nevedia, čo chcú, kým im to neukážeme.“ Preto na stretnutiach vždy predstavuje seba, spoločnosť,  službu a príležitosť. „Podobným spôsobom fungujem aj pri práci s klientmi, kde sa mi podarilo navýšiť priemerný osobný výkon. V priebehu dvoch mesiacov sme mali vo vzdelávaní štyroch spolupracovníkov, ktorých sme pripravovali na centrálnu certifikáciu za podpory môjho manažéra a systému vzdelávania, v ktorom za kľúčový prvok považujem Post info. Súčasne som garantoval ich klientske stretnutia, aby ešte pred centrálnou certifikáciou mali praktické skúsenosti. Robil som presne to, čo mi poradili skúsenejší manažéri – ,zober to do vlastných rúk‘.“

Inými slovami, skôr ako sa chcel stať manažérom, niektoré činnosti musel vykonávať ešte predtým. Dušan Zvalo pochopil, že 80 % úspechu závisí od každého z nás a 20 % úspechu od ostatných vecí ako napríklad inšpirácia, prostredie, vzdelávanie, kolegovia. „Preto aj moje odporúčanie je stanoviť si priority, ciele a následne vykonávať aktivity, ktoré vás dostanú k vytúženému výsledku. Popritom treba zostať vždy pozitívny a správne naladený, v časoch, keď sa darí, aj v časoch, keď sa darí menej. Ľudia, ktorí sú úspešní, prekonali omnoho viac prekážok ako tí ostatní. A to nás robí úspešnými,“ dodáva na záver.